Metacon

Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikföretag som utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av fossilfri ”grön” vätgas. Produkterna inom affärsområdet Reformering är baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Metacon S.A i Patras, Grekland. Verksamheten är inriktad på katalytisk processkemi och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion.

Metacon erbjuder även kompletta elektrolysanläggningar och integrerade tankstationer för grön vätgas, ett stort och globalt växande område för små- och storskalig tillverkning av grön vätgas. Elektrolys är en process där man driver en kemisk reaktion för att spjälka vatten genom att tillsätta elektricitet. Om elektriciteten som används är icke-fossil blir därmed också vätgasen fossilfri och klimatneutral. Grön vätgas kan användas inom bland annat transportsektorn, basindustrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat.

metacon

Erbjudande

Vätgas är ett helt rent bränsle och energibärare, som uppfyller alla krav för framtidens hållbara samhälle. Vätgas kan ersätta fossila bränslen inom basindustrin, transportsektorn, för kraftvärmeproduktion och för energilagring för att nå nollutsläppsmålet. Vätgas kan produceras nästan var som helst på jorden via rena och förnyelsebara processer.

Metacon utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna är baserade på en patenterad teknologi som genom reformering av biogas eller andra kolväten som alstrar vätgas eller anläggningar för produktion av vätgas genom elektrolys. Vätgasen kan användas inom transportsektorn, industrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat.

Produkter & tjänster:

  • Storskaliga elektrolysanläggningar
  • Tankstationer för vätgas
  • Reformers för vätgasproduktion från bl.a. biogas
  • Större och mindre CHP-system
  • Kraftenheter för elproduktion

Kontakta Metacon

Metacon AB, Drottninggatan 1B, 753 10 Uppsala, Sweden

019-126800

info@metacon.com

www.metacon.com

Missa inte veckans vätgasnyheter

I slutet på varje vecka får du ett mail med de senaste nyheterna som rör vätgas!

Inga spam-mail, endast värdefulla nyheter. Fyll i din mailadress nedan för att ta del av detta.

Mvh Magnus Thulin, Grundare och Publisher av Vätgasbloggen.