Färgkoder för vätgas

Grön vätgas

Grön vätgas har under senare tid blivit ett alltmer uppmärksammat begrepp inom energisektorn. Det innebär att vätgas produceras genom elektrolys av vatten, där förnybar energi såsom solenergi, vindkraft, vattenkraft och liknande används som energikälla. Detta resulterar i en helt koldioxidneutral process för produktion av vätgas, vilket är fördelaktigt ur ett miljö- och klimatperspektiv.
  •  

Blå vätgas

Blå vätgas är en form av vätgasproduktion som sker genom samma process som grå vätgas, nämligen ångreformering av metan (SMR). Den stora skillnaden mellan de två är att blå vätgas inkluderar användning av teknik för avskiljning och lagring av koldioxid (Carbon Capture and Storage, CCS) för att förhindra att koldioxidutsläpp sprids i atmosfären.
  •  

Turkos vätgas

Turkos vätgas är en nyare metod för att producera vätgas, och precis som vid grå och blå vätgasproduktion används metan i naturgas som råmaterial. Det som skiljer sig åt för turkos vätgas är att elektricitet används för att skapa värme genom pyrolysmetoden, också känd som sönderdelning eller nedbrytning, istället för att använda fossila bränslen.
  •  

Rosa vätgas

Rosa vätgas är en term som används för att beskriva vätgas som produceras genom vattenelektrolys som drivs av kärnenergi. Denna metod ger ren vätgas och är ett intressant alternativ för många länder som vill minska sina koldioxidutsläpp och öka andelen hållbara energikällor i sina energisystem.
  •  

Gul vätgas

Gul vätgas är en term som kan skapa förvirring. Vissa använder benämningen för att beskriva vätgas som framställts genom vattenelektrolys som drivs enbart av solenergi, medan andra, något förbryllande, anser att det avser elektrolyserad vätgas som producerats med hjälp av el från blandade energikällor (elmix), såsom sol-, kärn-, bio- och fossilenergi. I USA används dock termen gul enbart för att hänvisa till kärnkraft.
  •  

Vit vätgas

I naturen finns väte oftast i sin gasform (H2) och förekommer i olika avlagringar. Denna typ av vätgas kallas för vit vätgas. För närvarande finns det ingen praktisk strategi för att utvinna och använda detta naturligt förekommande väte. För att kunna dra nytta av vätgasens potential måste man istället använda olika processer för att framställa gasen på konstgjord väg, vilket representeras av de olika färgmärkningarna som bla. grön, blå, turkos och rosa vätgas.
  •  

Grå vätgas

Grå vätgas är en typ av vätgas som produceras genom ångreformering av metan (SMR, Steam Methane Reforming). Under denna process släpps överflödig koldioxid ut i atmosfären, vilket leder till negativa miljöpåverkningar. I dagsläget står grå vätgas för majoriteten av all vätgasproduktion globalt.
  •  

Brun vätgas

Brun vätgas produceras genom en process som kallas kolförgasning, där man använder brunkol. Denna metod innebär att organiska eller fossilbaserade material omvandlas till kolmonoxid (CO) och koldioxid (CO2) vid mycket höga temperaturer, utan förbränning, med hjälp av en kontrollerad mängd syre och/eller ånga.
  •  

Svart vätgas

Svart vätgas produceras genom en process som kallas kolförgasning, där man använder svartkol. Denna metod innebär att organiska eller fossilbaserade material omvandlas till kolmonoxid (CO) och koldioxid (CO2) vid mycket höga temperaturer, utan förbränning, med hjälp av en kontrollerad mängd syre och/eller ånga.
  •  

Missa inte veckans vätgasnyheter

I slutet på varje vecka får du ett mail med de senaste nyheterna som rör vätgas!

Inga spam-mail, endast värdefulla nyheter. Fyll i din mailadress nedan för att ta del av detta.

Mvh Magnus Thulin, Grundare och Publisher av Vätgasbloggen.