Rosa vätgas

Rosa vätgas – Vätgasframställning med kärnkraft

Vätgas är ett framtidens bränsle som vi ofta förknippar med hållbar energi. Det kan användas för att driva bilar, bussar och till och med för att producera elektricitet. Men hur kan vi producera denna energibärare på ett effektivt och hållbart sätt? En lovande lösning är att använda kärnkraft, vätgasen kallas då rosa vätgas.

Kärnkraftverk producerar enorma mängder energi och värme. När kärnbränsle splittas, skapas värme som driver en turbin, vilket i sin tur genererar elektricitet. En stor del av denna värme går dock till spillo, men det går att använda denna restvärme för att producera vätgas genom en process som kallas för termokemisk vattenklyvning.

Termokemisk vattenklyvning är en metod för att producera vätgas från vatten med hjälp av värme. Processen innefattar att använda höga temperaturer (ofta från solenergi eller kärnenergi) för att driva en serie kemiska reaktioner som i slutändan resulterar i produktion av vätgas och syrgas.

Vattenklyvning med kärnkraft och skapa rosa vätgas

Vattenklyvning är en process där vatten (H2O) delas upp i vätgas (H2) och syrgas (O2). Detta kan åstadkommas genom att tillföra värme, vilket kärnkraftverk producerar i överflöd. Termokemisk vattenklyvning är en teknik där höga temperaturer används för att klyva vattenmolekylerna.

I detta fall kan kärnkraftverket driva en högtemperaturreaktor som genererar tillräckligt med värme för att framgångsrikt klyva vattnet. Eftersom vatten är en förnybar resurs och kärnkraft inte producerar koldioxid vid drift, är denna metod för att producera vätgas miljövänlig.

Läs mer: Vätgas – Vad är och hur fungerar det?

Läs mer: Färgkoder för vätgas

Att använda kärnkraft för att producera vätgas kan ha fördelar. För det första skulle det kunna minska vårt beroende av fossila bränslen och därmed bidra till att bekämpa klimatförändringar. För det andra skulle det göra kärnkraft mer lönsamt genom att utnyttja restvärme som annars skulle gå till spillo.

Utmaningar med att använda kärnkraft för att producera rosa vätgas

Det finns dock utmaningar med att använda kärnkraft för att producera vätgas. Dessa inkluderar tekniska utmaningar med att utveckla effektiva högtemperaturreaktorer, och även säkerhetsfrågor. Trots detta, med tillräcklig forskning och utveckling, kan kärnkraftsbaserad vätgasproduktion bli en realitet och spela en viktig roll i övergången till en mer hållbar energiframtid.

Missa inte veckans vätgasnyheter

I slutet på varje vecka får du ett mail med de senaste nyheterna som rör vätgas!

Inga spam-mail, endast värdefulla nyheter. Fyll i din mailadress nedan för att ta del av detta.

Mvh Magnus Thulin, Grundare och Publisher av Vätgasbloggen.