Vätgas skapar försörjningstrygghet och omställning

Debattartikel i DI – Vätgas skapar försörjningstrygghet och omställning

Biogas, vätgas och andra förnybara gaser spelar en avgörande roll för att säkra Sveriges hållbara framtid, för att uppnå klimatmålen, stödja en cirkulär ekonomi och stärka svensk konkurrenskraft. Försörjningssäkerheten har nyligen blivit betydligt mer betydande samtidigt som kravet på förnybara gaser inom industri- och transportsektorer snabbt ökar. Därför anpassar gasindustrin sin strategi inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Om bland annat detta skriver Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige och Maria Malmkvist, VD, Energigas Sverige i Dagens industri ikväll.

Maria Malmkvist pressbild Energigas Sverige, Svante Axelsson Fossilfritt Sverige pressbild Foto: Anders G Warne
Maria Malmkvist pressbild Energigas Sverige, Svante Axelsson Fossilfritt Sverige pressbild Foto: Anders G Warne

För att fullt ut exploatera potentialen, påbörjar nu Energigas Sverige processen att förbättra och skärpa sin färdplan och branschens klimatmål tillsammans med Fossilfritt Sverige. Redan nu, i relation till regeringens klimathandlingsplan, har dom fem betydande förslag till Riksdagen och regeringen för att underlätta denna utveckling:

• Förnybar gas ska skattebefrias: En dom i EU slog undan benen för det, men nya bestämmelser i EU:s statsstödsregler öppnar för att återinföra skattebefrielsen för biogas och biogasol. Det är en akut åtgärd som regeringen bör göra här och nu, vilket också flera lantbrukare och svenska företag nyligen bett regeringen om. 

• Stärk försörjningstryggheten med inhemskt produktionsmål för förnybar gas: Besluta om planeringsmål för biogas respektive förnybar vätgas i enlighet med EU:s uppmaning till medlemsstaterna. Stimulera ny teknik och storskalighet genom att utveckla och utvidga nuvarande produktionspremier.

• Möjliggör omställning till förnybar gas även i tung industri och sjöfart: I sektorer där skattebefrielsen inte har någon effekt, inom stora delar av stål- och kemiindustrin och sjöfarten, behöver det skapas andra incitament i form av ett särskilt stöd för industriell användning av biogas och andra biogena gaser. Det behövs också snabb implementering av EU-gemensamma styrmedel inom till exempel REPowerEU och FuelEU Maritime.

• Nyttja den infrastruktur som redan finns och ta fram planer för den infrastruktur som saknas: Utveckla klimatpremien för en fortsatt expansion av biogas i tunga fordon samt en introduktion av vätgas. Ta fram en nationell infrastrukturplan för förnybar vätgas, och ge Energimarknadsinspektionen rätt att besluta om koncession för gas, precis som för elledningar. Hantera Sveriges långsiktiga planering av gas- och elinfrastruktur samlat. 

• Effektivare och snabbare tillståndsprocesser: Det är viktigt att kraftigt korta ner tiden det tar att bygga ny produktion, lagring och distribution av förnybar gas för att hålla tempot i klimatomställningen och öka konkurrenskraften i industrin.

Läs hela debattartikeln på Dagens industri genom att klicka här.


Magnus Thulin - Vätgasbloggen

Magnus Thulin

Grundare och Publisher, Vätgasbloggen

magnus@vatgasbloggen.se

0701 40 92 00

Har ett brinnande intresse för teknik, ekonomi, näringsliv och frågor som rör miljö & klimat. Arbetar som marknadschef på en större stålföretag och är styrelseordförande i Industrinätverket Sverige. Läs mer på LinkedIn.

Missa inte veckans vätgasnyheter

I slutet på varje vecka får du ett mail med de senaste nyheterna som rör vätgas!

Inga spam-mail, endast värdefulla nyheter. Fyll i din mailadress nedan för att ta del av detta.

Mvh Magnus Thulin, Grundare och Publisher av Vätgasbloggen.