Energimyndigheten får i uppdrag att samordna arbetet med vätgas

Energimyndigheten får i uppdrag att samordna arbetet med vätgas

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att samordna arbetet med att utveckla användningen av vätgas som en viktig del av omställningen till ett hållbart energisystem. Beslutet är en del av regeringens satsning på att minska Sveriges koldioxidutsläpp och öka användningen av förnybar energi.

Genom att använda vätgas som energikälla kan vi minska vårt beroende av fossila bränslen och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser. Vätgas kan användas för att driva fordon, producera el och värme, och som råvara i industrin.

Energimyndigheten kommer att samarbeta med forskningsinstitutioner, företag och organisationer för att främja utvecklingen av vätgastekniken och se till att det finns en tillräcklig infrastruktur för användningen av vätgas i Sverige. Myndigheten kommer också att arbeta för att öka kunskapen om vätgas och dess potential som en energikälla.

Regeringen betonar att omställningen till ett hållbart energisystem är en viktig fråga för Sverige och Europa, och att användningen av vätgas kommer att spela en nyckelroll i denna omställning. Genom att satsa på vätgas kan vi skapa nya jobb och stärka vår konkurrenskraft samtidigt som vi bidrar till en bättre miljö för framtida generationer.

Läs mer här:

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/03/vatgas-en-nyckelroll-i-omstallningen–energimyndigheten-far-i-uppdrag-att-samordna-arbetet/

Missa inte veckans vätgasnyheter

I slutet på varje vecka får du ett mail med de senaste nyheterna som rör vätgas!

Inga spam-mail, endast värdefulla nyheter. Fyll i din mailadress nedan för att ta del av detta.

Mvh Magnus Thulin, Grundare och Publisher av Vätgasbloggen.