Nilsson Energy söker ansvarig för installationer

Nilsson Energy söker ansvarig för installationer | Göteborg

Som installationsansvarig kommer du att komma in i företaget i ett skede av stark tillväxt och kommer vara en nyckelperson genom att bygga upp vår installationsverksamhet. Du planerar och tillgodoser att man har resurser och verktyg på plats i rätt […]

Nilsson Energy söker ansvarig för installationer | Göteborg Läs mer »