Vätgas istället för naturgas i Helsingborg

Vätgas istället för naturgas i Helsingborg

Helsingborg undersöker nu möjligheterna att etablera ett vätgaskluster genom ett samarbete mellan stadens energi- och industriföretag. Staden finansierar en förstudie med 400 000 kronor från innovationsfonden, i samverkan med Öresundskraft, Kemira Kemi och Elcowire. Målet är att utvärdera användningen av vätgas som ett hållbart alternativ till naturgas för både bränsle och industriella processer. Initiativet syftar till att främja stadens klimatomställning och uppnå dess klimatambitioner genom att ersätta naturgas med vätgas i den lokala industrin.

Anders Fredriksson Kleine, senior strateg på Öresundskraft:

– Att byta ut naturgas mot vätgas i industrin är viktigt för att minska koldioxidutsläppen och nå stadens klimatambitioner. Vätgas är ett renare alternativ som dessutom har potential att hjälpa till att avlasta och balansera vårt energisystem. Genom att använda vätgas får vi en extra energibärare som stödjer hållbar tillväxt och möjliggör en stabilare energiförsörjning.

– Kemira och Elcowire är två möjliga tagare av vätgas och deras verksamhet utgör referens i detta projekt. Att industrin vill vara med och utvärdera vätgas i sin produktion är ovärderligt för oss. En av de saker vi framför allt tittar på är hur vi kan framställa vätgas på ett kostnadseffektivt sätt utan att Kemira och Elcowire tappar konkurrenskraft.

Christian Orsing (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg:

– Helsingborg har höga klimatambitioner med sikte på klimatneutralitet 2030. En förutsättning för att nå stadens ambition är att kroka arm med Helsingborgs näringsliv, tillsammans kan vi skapa en hållbarare och grönare stad. Vätgasområdet är helt klart intressant att utreda mer utifrån den utsläppsminskande potential som finns inom området och som även möjliggör en hållbar omställning för stadens industri.

Peter Kihlgren, VD för Kemira Kemi:

– Kemirakoncernen har högt ställda klimatmål, där man åtagit sig att minska sina utsläpp med 50% till 2030. Att utforska möjligheterna med vätgas, som ersättning för naturgas, i vår produktion är ett viktigt steg mot att förstå hur vi kan minska våra utsläpp och öka hållbarheten. Vi ser fram emot att bidra till att utveckla en renare och mer effektiv energi- och råvarulösning för industrin.

Paul Gustavsson, CEO för Elcowire Group:

– Denna strategi ligger i linje med våra ambitioner att bli klimatneutrala och vätgas erbjuder en betydande möjlighet för oss att ersätta naturgasen. Genom att investera i och undersöka alternativa bränslen som vätgas kan vi inte bara minska vårt klimatavtryck utan också säkerställa en långsiktigt hållbar energiförsörjning för vår verksamhet.

Förstudien genomförs under hösten 2024.

Läs PM här.


Magnus Thulin - Vätgasbloggen

Magnus Thulin

Grundare och Publisher, Vätgasbloggen

magnus@vatgasbloggen.se

0701 40 92 00

Har ett brinnande intresse för teknik, ekonomi, näringsliv och frågor som rör miljö & klimat. Arbetar som marknadschef på en större stålföretag och är styrelseordförande i Industrinätverket Sverige. Läs mer på LinkedIn.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte veckans vätgasnyheter

I slutet på varje vecka får du ett mail med de senaste nyheterna som rör vätgas!

Inga spam-mail, endast värdefulla nyheter. Fyll i din mailadress nedan för att ta del av detta.

Mvh Magnus Thulin, Grundare och Publisher av Vätgasbloggen.