Europeiska kommissionen godkänner italiensk förnybar H2-stödprogram

Europeiska kommissionen godkänner italiensk förnybar H2-stödprogram

Europeiska kommissionen har godkänt ett italienskt stödprogram för förnybar vätgasproduktion på 450 miljoner euro. Stödprogrammet, som är en del av Italiens nationella återhämtnings- och motståndskraftsplan (RRP), syftar till att främja investeringar i förnybar vätgasproduktion och därmed bidra till att uppnå EU:s klimatmål och en hållbar energiomställning.

Stödet kommer att beviljas som offentlig finansiering till projekt som utvecklar förnybar vätgasproduktion genom elektrolys, där energi från sol-, vind- och vattenkraft används för att omvandla vatten till vätgas. Programmet sträcker sig över en femårsperiod och kommer att omfatta små och stora projekt, med målet att uppmuntra både små och stora företag att delta.

Tips från vätgasbloggen: Färgkoder vätgas

Tips från vätgasbloggen: Vätgas – Vad är och hur fungerar det?

Europeiska kommissionen konstaterar att stödprogrammet är i linje med EU:s regler för statligt stöd och att det kommer att bidra till att främja en ren och klimatvänlig energiproduktion. Dessutom kommer programmet att bidra till att skapa arbetstillfällen och stärka konkurrenskraften inom den växande vätgassektorn.

Det italienska stödprogrammet är en del av en bredare europeisk satsning på att öka andelen förnybar energi och minska utsläppen av växthusgaser. Genom att stödja förnybar vätgasproduktion kan EU och medlemsstaterna arbeta tillsammans för att minska beroendet av fossila bränslen och främja en grön omställning.

Läs mer här: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_2044

Missa inte veckans vätgasnyheter

I slutet på varje vecka får du ett mail med de senaste nyheterna som rör vätgas!

Inga spam-mail, endast värdefulla nyheter. Fyll i din mailadress nedan för att ta del av detta.

Mvh Magnus Thulin, Grundare och Publisher av Vätgasbloggen.