Guide för att tillverka vätgas hemma

Guide för att tillverka vätgas hemma

Det finns en ökande medvetenhet om behovet av att hitta hållbara och miljövänliga energikällor. I denna artikel kommer vi att utforska hur du kan tillverka vätgas hemma.

Innan vi börjar, observera att att producera vätgas hemma kan vara farligt och innebära stora risker, särskilt om du inte följer säkerhetsprocedurer noggrant. Vätgas är mycket brandfarligt och explosivt, så se till att du är mycket försiktig och noggrann. Denna guide är endast för informationsändamål, har du inte de rätta kunskaperna rekommenderar vi inte att du försöker detta hemma.

Läs mer: Vätgas – Vad är och hur fungerar det?

Läs mer: Är vätgas farligt?

Elektrolys

Elektrolys är en process där elektrisk energi används för att separera vatten (H2O) i dess beståndsdelar, väte och syre. Detta sker i en så kallad elektrolysapparat, där vatten omvandlas till vätgas och syrgas vid elektroderna.

Läs mer: Elektrolys för vätgasproduktion

Material och verktyg för tillverkning

 1. Elektrolytkärl (en plast- eller glasbehållare)
 2. Destillerat vatten
 3. Elektroder (exempelvis grafit- eller rostfria stålelektroder)
 4. Batteri eller likströmskälla (exempelvis 12V eller 24V)
 5. Kablar med krokodilklämmor
 6. Natriumhydroxid (NaOH) eller kaliumhydroxid (KOH)
 7. Gasinsamlingsutrustning (exempelvis en plastflaska med slang)
 8. Skyddshandskar, skyddsglasögon och välventilerat område
Material och verktyg

Steg-för-steg-instruktioner för att tillverka vätgas hemma

 1. Förbered arbetsplatsen: Se till att du arbetar i ett välventilerat område och bär lämplig skyddsutrustning, som skyddshandskar och skyddsglasögon.
 2. Förbered elektrolytkärlet: Fyll behållaren med destillerat vatten. Destillerat vatten används eftersom det har låg elektrisk ledningsförmåga, vilket gör elektrolysprocessen effektivare.
 3. Lägg till elektrolyt: Tillsätt en liten mängd natriumhydroxid (NaOH) eller kaliumhydroxid (KOH) i vattnet och rör om tills det är helt upplöst. Dessa ämnen fungerar som elektrolyt och ökar vattnets ledningsförmåga, vilket underlättar elektrolysprocessen.
 4. Sätt fast elektroderna: Anslut elektroderna (grafit- eller rostfria stålelektroder) till batteriet eller likströmskällan med hjälp av kablar och krokodilklämmor. Se till att elektroderna inte rör varandra i vattnet, eftersom det kan orsaka kortslutning.
 5. Genomför elektrolys: Sätt i elektroderna i elektrolytlösningen, med en elektrod i varje ände av behållaren. Slå på strömmen och låt elektrolysen pågå. Under processen kommer vätgas att bildas vid den negativa elektroden (katoden) och syrgas vid den positiva elektroden (anoden).
 6. Samla in vätgasen: Använd gasinsamlingsutrustningen för att fånga upp och lagra vätgasen som bildas vid katoden. Se till att den insamlade gasen inte kommer i kontakt med några tändkällor eller öppen låga, eftersom vätgas är mycket brandfarligt och explosivt.
 7. Stäng av strömmen: När du anser att tillräcklig mängd vätgas har samlats in, stäng av strömmen och ta bort elektroderna från elektrolytlösningen. Var försiktig så att du inte orsakar några gnistor eller kortslutningar när du tar bort elektroderna.
 8. Förvara vätgasen säkert: Se till att vätgasen förvaras i en lämplig och säker behållare, helst en behållare som är avsedd för lagring av gaser under tryck. Förvara behållaren på en sval och välventilerad plats, borta från tändkällor och värme.
 9. Rengör och återställ arbetsplatsen: När du är klar med experimentet, se till att rengöra arbetsområdet noggrant och återställa alla material och verktyg till deras ursprungliga platser. Om du har använt några farliga kemikalier, som natriumhydroxid eller kaliumhydroxid, se till att de hanteras och kasseras på ett säkert sätt enligt lokala föreskrifter.

Läs mer: Grön vätgas: Framtidens hållbara energibärare

Läs mer: Blå vätgas: En översikt och dess betydelse

Läs mer: Grå vätgas – Framtidens energilösning eller en miljöbelastning?

säkerhetstips att komma ihåg när du arbetar med vätgas

Läs mer: Hur väljer man rätt behållare för vätgas?

Några viktiga säkerhetstips att komma ihåg när du arbetar med vätgas:

 • Arbeta alltid i ett välventilerat område för att minimera risken för explosioner och förgiftning.
 • Använd skyddshandskar, skyddskläder, skyddsmask och skyddsglasögon för att skydda dig från kemiska brännskador och ögonskador.
 • Var mycket försiktig när du hanterar natriumhydroxid eller kaliumhydroxid, eftersom de är mycket frätande och kan orsaka allvarliga brännskador vid kontakt med hud eller ögon.
 • Se till att ingen öppen låga eller tändkälla finns i närheten av den insamlade vätgasen, eftersom det kan orsaka en explosion.
 • Förvara vätgasen i en lämplig och säker behållare, och se till att behållaren är märkt med korrekt information om innehållet och farorna.

Observera återigen att produktion av vätgas hemma kan vara farligt och innebära stora risker. Denna guide är endast för informationsändamål, och vi rekommenderar inte att du försöker detta hemma. Om du är intresserad av att arbeta med vätgas, överväg att delta i en kurs eller workshop med experter för att lära dig mer om säker och ansvarsfull hantering av vätgas och andra kemikalier.

Tips på video

Tillverkning av vätgas (Googlesökning)

Missa inte veckans vätgasnyheter

I slutet på varje vecka får du ett mail med de senaste nyheterna som rör vätgas!

Inga spam-mail, endast värdefulla nyheter. Fyll i din mailadress nedan för att ta del av detta.

Mvh Magnus Thulin, Grundare och Publisher av Vätgasbloggen.