IVL Svenska Miljöinstitutet släpper rapport om dagens affärsmodeller för vätgas inom svensk vägtransport

IVL Svenska Miljöinstitutet släpper rapport om dagens affärsmodeller för vätgas inom svensk vägtransport

Sektorn för transporter strävar efter att skära ner växthusgasutsläppen med 70% till 2030, baserat på 2010 års nivåer. Precis som andra svenska sektorer måste transporterna minska sina utsläpp för att uppfylla Sveriges nationella målsättning att vara klimatneutralt 2045 [2]. Vätgas ses som ett potentiellt alternativ till fossila bränslen inom transportområdet, parallellt med batteridrivna fordon och biodrivmedel. Detta nämns både i färdplanen för tunga transporter och Energimyndighetens vätgasstrategi.

För att främja utvecklingen av vätgasteknik i transportsektorn har regeringen tilldelat stöd genom Klimatklivet och Regionala elektrifieringspiloter. I juli 2023 finns det fem vätgasmackar och nästan 50 fordon registrerade. Men Energimyndigheten meddelar att antalet stationer kommer att öka markant: 40 nya planeras fram till 2025. Målet är att Sverige ska uppfylla standarder för europeiska transportkorridorer (TEN-T), vilket innebär vätgasstationer var 20:e mil på bestämda vägar. Även om det inte är bestämt hur stor roll vätgasen kommer att spela i transporternas framtid, investeras det redan nu kraftigt i denna teknik. Det är viktigt att förstå alla inblandade parter i vätgasbranschen, hur de interagerar och vilka affärsmodeller som fungerar bäst.

Rapporten beskriver den första fasen av ”Vätgas i framtidens energisystem”-projektet, fokuserat på vätgasens affärsmodeller och användning inom transporter. Projektets mål är att ge en helhetssyn på vätgasens roll i transportsektorn, anpassat till energikraven 2045. Den första fasen har handlat om att undersöka nuvarande affärsmodeller för vätgas inom transport i Sverige och jämföra med internationella trender, vilket återges i rapporten.

Läs hela rapporten här: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1807268/FULLTEXT01.pdf


Magnus Thulin - Vätgasbloggen

Magnus Thulin

Grundare och Publisher, Vätgasbloggen

magnus@vatgasbloggen.se

0701 40 92 00

Har ett brinnande intresse för teknik, ekonomi, näringsliv och frågor som rör miljö & klimat. Arbetar som marknadschef på en större stålföretag och är styrelseordförande i Industrinätverket Sverige. Läs mer på LinkedIn.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte veckans vätgasnyheter

I slutet på varje vecka får du ett mail med de senaste nyheterna som rör vätgas!

Inga spam-mail, endast värdefulla nyheter. Fyll i din mailadress nedan för att ta del av detta.

Mvh Magnus Thulin, Grundare och Publisher av Vätgasbloggen.