Ny motion i riksdagen om vätgas

Ny motion i riksdagen om vätgas

Motionen ”Tydligare handlingsplan för vätgas” framförd av Sten Bergheden (M) lyfter vikten av vätgas i den framtida energimixen i Sverige och Europa, med särskilt fokus på att uppnå EU:s mål om en minskning av koldioxidutsläpp med minst 55% till år 2030. Vätgas kan agera som råvara, bränsle, och energibärare och har potentiella tillämpningar inom både industri- och transportsektorerna, samt kan bidra till att balansera energinätet. Motionen belyser att Sverige redan gör avsevärda satsningar på vätgasproduktion och infrastruktur men understryker att landet står inför betydande utmaningar gällande energiförsörjning, då elbehovet för vätgasproduktion beräknas bli omfattande.

Förslag i motionen

  1. Ge Energimarknadsinspektionen i uppdrag att utforma en tydlig vätgasreglering.
  2. Möjliggör för Energimyndigheten att utarbeta en handlingsplan för att säkerställa tillräcklig el för vätgasproduktion.

Huvudmotiveringarna inkluderar

  • Vätgasens potentiella roll i att balansera energinätet och dess varierande tillämpningar.
  • Ett behov av 126 TWh el för vätgasproduktion till 2050, jämfört med Sveriges nuvarande elproduktion på 159 TWh.
  • Pågående vätgasprojekt och infrastrukturutveckling i Sverige och Östersjöområdet.
  • Sveriges nuvarande brist på tydlig lagstiftning och reglering gällande vätgas, vilket skapar osäkerhet för potentiella investerare och riskerar att fördröja utveckling och handel inom vätgassektorn.
  • Behovet av att etablera tydliga regler och en handlingsplan under den aktuella mandatperioden för att inte tappa momentum i utvecklingen och säkerställa att Sverige inte går miste om viktiga investeringar inom området.

Motionen poängterar även att andra nordiska länder har kommit längre i frågan om vätgasreglering och betonar vikten av att Sverige etablerar en långsiktig reglering för att stödja industrins omställning och undvika att investeringar går till länder med mer etablerade regelverk.

Läs motionen här.


Magnus Thulin - Vätgasbloggen

Magnus Thulin

Grundare och Publisher, Vätgasbloggen

magnus@vatgasbloggen.se

0701 40 92 00

Har ett brinnande intresse för teknik, ekonomi, näringsliv och frågor som rör miljö & klimat. Arbetar som marknadschef på en större stålföretag och är styrelseordförande i Industrinätverket Sverige. Läs mer på LinkedIn.

1 reaktion på ”Ny motion i riksdagen om vätgas”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte veckans vätgasnyheter

I slutet på varje vecka får du ett mail med de senaste nyheterna som rör vätgas!

Inga spam-mail, endast värdefulla nyheter. Fyll i din mailadress nedan för att ta del av detta.

Mvh Magnus Thulin, Grundare och Publisher av Vätgasbloggen.