EUs nya vätgasbank och dess roll

EU:s nya vätgasbank och dess roll

Vad är vätgasbanken?

Den 16 mars introducerades den europeiska vätgasbanken, European Hydrogen Bank (EHB), som en del av Net-Zero Industry Act som offentliggjordes samtidigt. Vätgasbankens uppgift blir att främja och understödja satsningar på uthållig vätgasproduktion, något som enligt den europeiska kommissionen kommer att hjälpa till med att minska beroendet av ryska fossila bränslen och bidra till att uppnå klimatneutralitet fram till 2050.

Läs mer: Vätgas – Vad är och hur fungerar det?

Vätgasproduktionen till 2030

Målet är att accelerera investeringar för att uppfylla REPowerEUs mål att omstrukturera vätgasproduktionen till 2030. EHB avser att minska kostnadsskillnaden mellan förnybar vätgas och fossila bränslen genom att stödja tidiga projekt med en grön marknadsstrategi. Det övergripande målet är att både producera och importera tio miljoner ton förnybar vätgas vardera.

Den handlingsplan som presenterats bygger på fyra grundstenar. De inledande två fokuserar på finansieringsstöd både inom och utanför EU. Den tredje pelaren koncentrerar sig på ökad transparens och samordning, inklusive analys av olika behov och kostnadsdata. Den fjärde delen innefattar blandning av nuvarande och nya finansiella verktyg från både offentliga och privata sektorer.

Vätgasbanken planerar att använda sig av ett auktionssystem för att erbjuda fast pris per kilo producerad vätgas under en period av högst tio år för att stödja producenter. Plattformen kommer också att introducera ”auctions-as-a-service” för att finansiera projekt inom förnybar vätgas. Dessutom kommer banken att bistå med infrastrukturplanering och ge ökad insyn i de behov som finns inom infrastrukturen. Första pilotprojekten är under arbete och beräknas vara igång hösten 2023, med en budget på 800 miljoner euro från EU:s innovationsfond.

Att nå det fastställda målet om tio miljoner ton inhemsk förnybar vätgas förutspås kräva investeringar på mellan 335 och 471 miljarder euro. Detta inkluderar 200 till 300 miljarder euro för att öka produktionen av förnybar energi, med bidrag från både privata och offentliga investeringar.

Läs mer: Grön vätgas: Framtidens hållbara energibärare

EU:s nya vätgasbank är ambitiöst

Det är tydligt att EU:s nya vätgasbank är ambitiöst och syftar till att främja en övergång till mer hållbara energikällor, vilket är centralt i EU:s strävanden att uppnå klimatneutralitet till 2050 och att minska sitt beroende av fossila bränslen från Ryssland.

När det gäller jämförelsen med USA:s Inflation Reduction Act är det tydligt att medan EU:s initiala budget är mindre, finns det en förhoppning om att privata investeringar ska öka den totala finansieringen betydligt. Det blir intressant att se hur detta kommer att utvecklas och om budgeten kommer att ökas för att möta målen.

Något som också står klart är att infrastruktur kommer att vara en central del av denna plan, med stöd för nödvändiga transportprojekt för att främja användningen av vätgas i hela unionen.

I ljuset av denna presentation är det tydligt att vätgasbanken representerar ett viktigt steg mot en grönare framtid, och den verkar ha potential att spela en betydande roll i den bredare övergången till hållbara energikällor inom EU.

Det kommer att bli spännande att följa utvecklingen av vätgasbanken när de första pilotauktionerna lanseras, och att se hur det kan påverka energilandskapet i EU på lång sikt. Det är hoppfullt att se en så pass konkret plan med tydliga finansiella åtaganden för att uppmuntra övergången till förnybara energikällor.

Nästa steg kommer att vara att se hur EU-kommissionen fortsätter att utveckla detta initiativ, inklusive detaljerna kring stödet för vätgasimport, och hur väl den första auktionsomgången mottas när den öppnar senare i år.

Vad händer nu?

Den första auktionsomgången väntas öppna under hösten 2023

Sammanfattningsvis är det positivt att se EU ta konstruktiva steg för att uppmuntra utvecklingen av en grön vätgasindustri, och det blir mycket intressant att följa utvecklingen av detta initiativ framöver. Det kommer utan tvekan att vara central i EU:s ansträngningar att nå sina mål för klimatneutralitet och att minska dess beroende av icke-förnybara energikällor. Det kvarstår dock att se exakt hur dessa planer kommer att realiseras, och det finns många komplexa faktorer som kommer att påverka dess framgång på lång sikt. Det blir även viktigt att hålla ett öga på hur EU samordnar sina insatser med andra globala aktörer och hur detta initiativ passar in i den bredare globala ansträngningen för att bekämpa klimatförändringarna.

Relevanta länkar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte veckans vätgasnyheter

I slutet på varje vecka får du ett mail med de senaste nyheterna som rör vätgas!

Inga spam-mail, endast värdefulla nyheter. Fyll i din mailadress nedan för att ta del av detta.

Mvh Magnus Thulin, Grundare och Publisher av Vätgasbloggen.