Vattenfall vill producera vätgas med kärnkraft

Vattenfall vill producera vätgas med kärnkraft

Vattenfall har utarbetat ambitiösa planer för att generera vätgas genom att använda kärnkraftsel som produceras vid Ringhals kärnkraftverk och en ny planerad havsvindkraftspark på Västkusten.

Info: Vätgas som produceras med kärnkraft kallas rosa vätgas, läs mer här.

Genom att omvandla överflödig el från dessa kraftverk till vätgas, siktar Vattenfall på att göra produktionen och utnyttjandet av elnätet mer flexibelt. Denna strategi skulle kunna balansera energiproduktionen genom att förvara överskottsel i form av vätgas för senare användning, vilket skulle vara särskilt värdefullt under perioder av låg efterfrågan eller hög produktion.

Denna innovation skulle kunna ge Sverige möjlighet att effektivt utnyttja sin befintliga energiinfrastruktur samtidigt som man ökar integrationen av förnybar energi. Med en kombination av kärnkraft och havsvindkraft som källor, kommer detta projekt att underlätta en jämnare fördelning av elnätets belastning och förbättra landets energisäkerhet.

Genom att tillämpa denna strategi är Vattenfall i framkant när det gäller att hitta hållbara och innovativa lösningar på framtidens energiutmaningar. Denna nya användning av vätgas som energilager markerar ett viktigt steg mot en mer hållbar och resilient energiinfrastruktur i Sverige.

”Det här blir ett sätt använda det vi har på bästa sätt, att skapa flexibilitet”, säger Vattensfalls strategichef Andreas Regnell.

Enligt Andreas Regnell har det inte varit särskilt vanligt att kombinera kärnkraft och vindkraft i ett flexibelt samarbete, med fossilfri vätgas som en nyckelingrediens. Den unika aspekten av detta samarbete är att den låter två väldigt olika energikällor arbeta tillsammans för att skapa en hållbar och effektiv energilösning.

Lagrad vätgas, som genereras med hjälp av överskottsel från kärn- och vindkraft, kan användas på flera olika sätt. Det kan inte bara omvandlas tillbaka till el vid behov, utan också användas i flera gröna industriprojekt som för närvarande utvecklas på Västkusten.

Ett exempel på detta är projekt från företagen Preem och St1, som syftar till att skapa elektrobränslen för flyg- och vägtransporter. Vätgasen som produceras av Vattenfalls projekt kan vara en viktig resurs för att främja dessa innovativa teknologier, samtidigt som de bidrar till att Sverige uppnår sina klimatmål.

Källa: Aftonbladet, TT och Vattenfall

Läs mer: E-bränsle (Elektrobränsle) och syntetiska bränslen

Missa inte veckans vätgasnyheter

I slutet på varje vecka får du ett mail med de senaste nyheterna som rör vätgas!

Inga spam-mail, endast värdefulla nyheter. Fyll i din mailadress nedan för att ta del av detta.

Mvh Magnus Thulin, Grundare och Publisher av Vätgasbloggen.