En överenskommelse har nåtts om det europeiska projektet Advanced Fuel Cells in Interregional Renewable energy systems (AFIR)

En överenskommelse har nåtts om AFIR

En överenskommelse har nåtts om det europeiska projektet Advanced Fuel Cells in Interregional Renewable energy systems (AFIR), som syftar till att främja användningen av bränslecellsteknik inom förnybar energi. AFIR-projektet finansieras av Europeiska unionen och har som mål att utveckla innovativa lösningar för att integrera bränsleceller i befintliga energisystem och därmed minska utsläppen av växthusgaser.

Projektet kommer att involvera flera länder, bland annat Frankrike, Spanien, Portugal och Italien, och samarbetet förväntas bidra till utvecklingen av en gemensam europeisk strategi för bränslecellsteknik. Enligt överenskommelsen kommer partnerskapet att arbeta tillsammans för att öka kunskapen om bränsleceller och för att främja samarbetet mellan forskare, tillverkare och slutanvändare.

Tips från bloggen: Bränsleceller – Allt du behöver veta om denna revolutionerande teknik

AFIR-projektet kommer att omfatta flera olika aspekter av bränslecellsteknik, såsom utveckling av nya material, förbättring av effektiviteten och livslängden för bränsleceller, samt utveckling av teknik för att integrera bränsleceller i befintliga energisystem. Projektet kommer också att utforska möjligheterna att använda bränsleceller i olika sektorer, inklusive transport, industri och bostäder.

Överenskommelsen om AFIR-projektet är ett steg framåt för Europa i arbetet med att minska koldioxidutsläppen och främja en övergång till förnybar energi. Genom att främja utvecklingen av bränslecellsteknik kan Europa minska sin beroende av fossila bränslen och minska sin påverkan på miljön.

Läs mer här: https://hydrogeneurope.eu/agreement-reached-on-afir/

Missa inte veckans vätgasnyheter

I slutet på varje vecka får du ett mail med de senaste nyheterna som rör vätgas!

Inga spam-mail, endast värdefulla nyheter. Fyll i din mailadress nedan för att ta del av detta.

Mvh Magnus Thulin, Grundare och Publisher av Vätgasbloggen.