Finansiera era vätgasprojekt genom EUs innovationsfond

Finansiera era vätgasprojekt genom EUs innovationsfond

EU:s innovationsfond representerar ett av de mest ambitiösa globala finansieringsinitiativen för att främja utvecklingen och demonstrationen av innovativa teknologier med potential att signifikant minska växthusgasutsläppen. Genom att erbjuda ekonomiskt stöd anpassat till de unika behoven och riskprofilerna hos berättigade projekt, syftar fonden till att accelerera övergången till en hållbar, lågutsläppsekonomi inom EU. Detta stöd är avsett att locka ytterligare investeringar från både offentliga och privata sektorer.

Fonden har en tydlig inriktning på projekt inom områden som energiintensiva industrier, koldioxidinfångning, -lagring och -användning, förnybar energiproduktion, energilagring samt transportsektorn, inklusive väg, sjöfart och flyg. Dessa projekt väljs ut genom regelbundna utlysningar, med planer på att fortsätta dessa fram till 2030, där de potentiella bidragen kan täcka upp till 60 procent av de merkostnader som projektinitiativtagarna åtar sig genom implementeringen av innovativ teknik för att minska eller undvika utsläpp av växthusgaser. För vissa projekt, särskilt de som väljs genom auktionsprocessen, kan stödet täcka upp till 100 procent av de stödberättigande kostnaderna.

En särskilt intressant utveckling är fondens fokus på att stärka värdekedjan för vätgas, vilket speglas i den planerade auktionen som syftar till att ge produktionsstöd över längre perioder till vinnande projekt. Detta markerar en betydande satsning på vätgas som en avgörande komponent i EU:s strategi för att minska koldioxidutsläppen och främja ren energi.

För att underlätta ansökningsprocessen erbjuder EU, genom EUSME Support och i samarbete med nationella myndigheter som Energimyndigheten, Vinnova och Tillväxtverket, stöd och vägledning till små och mellanstora företag som är intresserade av att söka finansiering från innovationsfonden. Denna support sträcker sig från hjälp med att skriva ansökningar till rådgivning om projektutveckling för att säkerställa att projekt har tillräcklig mognad för att kvalificera sig för finansiering.

Genom dessa insatser stärker EU:s innovationsfond sin roll som en katalysator för teknologisk innovation och hållbar utveckling, med ett särskilt öga mot framtiden där vätgasenergi kan spela en central roll i att minska Europas koldioxidavtryck och främja en grön omställning.

Källa/läs mer: https://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/forskning/internationella-insatser/eus-innovationsfond/


Magnus Thulin - Vätgasbloggen

Magnus Thulin

Grundare och Publisher, Vätgasbloggen

magnus@vatgasbloggen.se

0701 40 92 00

Har ett brinnande intresse för teknik, ekonomi, näringsliv och frågor som rör miljö & klimat. Arbetar som marknadschef på en större stålföretag och är styrelseordförande i Industrinätverket Sverige. Läs mer på LinkedIn.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte veckans vätgasnyheter

I slutet på varje vecka får du ett mail med de senaste nyheterna som rör vätgas!

Inga spam-mail, endast värdefulla nyheter. Fyll i din mailadress nedan för att ta del av detta.

Mvh Magnus Thulin, Grundare och Publisher av Vätgasbloggen.