Strängnäs kommun vill skapa förutsättningar för grön vätgas

Strängnäs kommun vill skapa förutsättningar för grön vätgas

Strängnäs kommun undersöker nu möjligheterna för grön vätgas inom lokala och regionala förhållanden med hjälp av en förstudie finansierad av Klimatfond Strängnäs. Projektet, som syftar till att bidra till en snabbare energi- och klimatomställning, involverar ett samarbete mellan Solör Bioenergi och Strängnäs kommunföretag med en budget på 60 miljoner kronor. Målet är att Strängnäs ska vara en fossilfri kommun år 2030 och klimatneutral år 2040. Förstudien, lett av hållbarhetsutvecklaren Ragnar Lindén, syftar till att kartlägga hur vätgas, framställd från förnybara energikällor som solenergi, kan användas inom energiproduktion, lagring, transport och leverans för att stödja kommunens hållbarhetsmål. Studien ska resultera i en handlingsplan med rekommendationer för användning av vätgas inom olika sektorer som energi, transport, fastigheter och industri. Projektet undersöker också potentiella ekonomiska och klimatmässiga fördelar samt syftar till att främja cirkulära lösningar och minska belastningen på elnätet.

– Förstudien ska identifiera och åskådliggöra möjligheterna för produktion och användning av vätgas med lågt klimatavtryck inom energisektorn, transporter, fastighetssektorn och industrin inom Strängnäs kommun. I uppdraget ligger också att ta fram en handlingsplan med rekommendationer för hur kommunen skulle kunna hantera möjligheterna med vätgas, säger Ragnar Lindén hållbarhetsutvecklare inom kommunen.

– Förstudien kommer att visa vilka möjligheter som finns för just Strängnäs kommun, men generellt sett kan vätgas användas i många sammanhang för olika typer av behov. Det kan spänna från reservkraftverk för att avlasta elnätet till en industriprocess som behöver syrgas, vilket blir en restprodukt när vätgas framställs. Det ska bli intressant att se vad studien kommer fram till och vad nästa steg blir för kommunen, säger Ragnar Lindén.

Källa: https://www.mynewsdesk.com/se/solorbioenergi/pressreleases/straengnaes-kommun-kartlaegger-moejligheterna-med-groen-vaetgas-3302495?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease


Magnus Thulin - Vätgasbloggen

Magnus Thulin

Grundare och Publisher, Vätgasbloggen

magnus@vatgasbloggen.se

0701 40 92 00

Har ett brinnande intresse för teknik, ekonomi, näringsliv och frågor som rör miljö & klimat. Arbetar som marknadschef på en större stålföretag och är styrelseordförande i Industrinätverket Sverige. Läs mer på LinkedIn.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte veckans vätgasnyheter

I slutet på varje vecka får du ett mail med de senaste nyheterna som rör vätgas!

Inga spam-mail, endast värdefulla nyheter. Fyll i din mailadress nedan för att ta del av detta.

Mvh Magnus Thulin, Grundare och Publisher av Vätgasbloggen.