H2 Green Steel och Gotlandsbolaget i nytt samarbete

H2 Green Steel och Gotlandsbolaget i nytt vätgassamarbete

H2 Green Steel (H2GS) och Gotlandsbolaget har inlett ett samarbete för att gemensamt undersöka möjligheten att upprätta en produktionsanläggning för att producera grön vätgas till framtida färjor som trafikerar till och från Gotland.

Globalt sett är sjöfarten en stor källa till utsläpp av växthusgaser, och industrin står inför en stor transformation. Ett av flera initiativ för att omvandla sjöfarten är att använda grön vätgas som bränsle.

Inom några år kommer H2 Green Steel att driva en av världens största anläggningar för grön vätgas i Boden. Med hjälp av expertkunskaper från de förberedelser som görs inför driftstarten av Bodenanläggningen och i linje med företagets strävan att använda grön vätgas för att omvandla utsläppande sektorer, genomförs nu en teknisk och ekonomisk förstudie tillsammans med Gotlandsbolaget. Målet är att undersöka och utveckla möjligheten att förse delar av dess flotta med vätgas som bränsle.

Gotlandsbolaget utvecklar två nya fartygsmodeller som kan drivas med vätgas, Horizonserien. Planen är att minst ett fartyg ska vara i drift senast 2030. Horizonseriens drivsystem baseras på gasturbiner med så kallad multi fuel, vilket innebär att de kan drivas med flera olika fossilfria bränslen. För att driva Gotlandstrafiken med 100 % vätgas krävs ungefär 20 000 ton vätgas per år.

Satsningen på Horizonserien är vårt viktigaste initiativ för att minska klimatavtrycket från sjöfarten. Fartygens motorer kan drivas med flera fossilfria drivmedel, men vårt mål är att kunna driva trafiken med 100 % vätgas. Vätgasen har rätt egenskaper för att få den effekt vi behöver för att fortsätta tillhandahålla en hög tillgänglighet för våra resenärer, men samtidigt nå en klimatneutral trafik. Med de stora mängder vätgas som kommer behövas krävs utveckling av både tillverkning och infrastruktur. Därför är ett sådant samarbete som vi nu ingår med H2 Green Steel en viktig pusselbit för att nå våra klimatmål”, säger Håkan Johansson Vd Gotlandsbolaget.

H2 Green Steel har som syfte att påskynda fossilbefriandet i sektorer som är svåra att ställa om. I flera av dessa är grön vätgas helt avgörande för att åstadkomma verklig förändring. Genom etableringen av vår ~700MW elektrolysanläggning i Boden, har vi skapat oss mycket goda kunskaper inom vätgasområdet. Vårt samarbete med Gotlandsbolaget är ett viktigt steg för oss för att visa att vår kompetens inom storskalig vätgasproduktion är applicerbar för andra sektorer än järn och stål. Att göra det med en svensk aktör som delar vårt driv i frågan om klimatomställningen och som tagit på sig ledartröjan för att minska utsläppen i de viktiga ekosystemen i vattenområden runt Sverige känns förstås extra starkt”, säger Kajsa Ryttberg-Wallgren, chef för affärsområde vätgas på H2 Green Steel.

Gemensamt tar man nu initiativ för att möjliggöra för Gotlandstrafiken att använda grön vätgas. Detta inkluderar identifiering av lämpliga platser för produktion samt skapande av infrastruktur för transport av vätgasen till hamnarna. Det uppskattas att detta kommer att innebära en elektrolysörkapacitet på ungefär 300MW.

Foto: Gotlandsbolagets bildbank

Läs hela pressmeddelandet nedan.


Magnus Thulin - Vätgasbloggen

Magnus Thulin

Grundare och Publisher, Vätgasbloggen

magnus@vatgasbloggen.se

0701 40 92 00

Har ett brinnande intresse för teknik, ekonomi, näringsliv och frågor som rör miljö & klimat. Arbetar som marknadschef på en större stålföretag och är styrelseordförande i Industrinätverket Sverige. Läs mer på LinkedIn.

Missa inte veckans vätgasnyheter

I slutet på varje vecka får du ett mail med de senaste nyheterna som rör vätgas!

Inga spam-mail, endast värdefulla nyheter. Fyll i din mailadress nedan för att ta del av detta.

Mvh Magnus Thulin, Grundare och Publisher av Vätgasbloggen.