Lighthouse

Lighthouse släpper rapport om hur man transporterar vätgas till hamnar

Här sammanfattar Vätgasbloggen en forskningsrapport av Björn Samuelsson, Jim Allansson och Ellinor Forsström, som fokuserar på transport av vätgas från produktionsplatser till hamnar. Studien, som finansierades av Lighthouse, undersöker vätgas som ett hållbart marint bränsle. Huvudfynden inkluderar:

  1. Vätgasproduktion och egenskaper: Vätgas, som är rikligt, förekommer inte naturligt och kräver produktion, vanligtvis via elektrolys. Det har högt energiinnehåll men är volymintensivt, vilket gör transport utmanande och potentiellt dyr.
  2. Fallstudie – Gotlandsfärjor: Studien använder Visby hamn och de framtida Gotlandsfärjorna (Gotland Horizon och Horizon X) som fallstudie. Analysen täcker transport av vätgas till dessa färjor.
  3. Transportmetod – Pipelinesystem: En antagande om regional produktion ledde till slutsatsen att pipeline-transport är den mest effektiva metoden. Studien detaljerar regler och föreskrifter för att etablera ett vätgas-pipelinesystem och presenterar metoder för att designa pipelines och kompressorer för specifika flöden.
  4. Genomförbarhet och samarbete: Genomförbarhetsstudien genomfördes i samarbete med olika intressenter och inkluderade ett seminarium om hantering av vätgas i hamnar. Resultaten understryker effektiviteten av ett pipelinesystem jämfört med andra transportmetoder som väg eller sjö.
  5. Säkerhets- och regelöverväganden: Rapporten täcker ingående säkerhetsaspekter och föreskrifter relaterade till vätgastransport, och betonar behovet av noggrann planering och efterlevnad av säkerhetsstandarder.
  6. Ekonomisk och teknisk Analys: Detaljerade kostnadsjämförelser och tekniska utvärderingar visar att pipelines är mer kostnadseffektiva för större projekt över kortare avstånd. För högre kapacitet och kortare avstånd är pipelines det mest livskraftiga alternativet.
  7. Framtida rekommendationer och forskning: Studien föreslår ytterligare undersökningar av pipelinesystemets kapacitet och dess integration inom det bredare vätgasförsörjningssystemet. Den betonar att balansera risker och potentiella framtida efterfrågeökningar.

Denna forskning ger en djupgående förståelse för komplexiteten involverad i transport av vätgas som marint bränsle, med fokus på effektivitet, säkerhet och regelmässig överensstämmelse.

Läs hela rapporten här.

Vätgas bakgrund

Magnus Thulin - Vätgasbloggen

Magnus Thulin

Grundare och Publisher, Vätgasbloggen

magnus@vatgasbloggen.se

0701 40 92 00

Har ett brinnande intresse för teknik, ekonomi, näringsliv och frågor som rör miljö & klimat. Arbetar som marknadschef på en större stålföretag och är styrelseordförande i Industrinätverket Sverige. Läs mer på LinkedIn.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte veckans vätgasnyheter

I slutet på varje vecka får du ett mail med de senaste nyheterna som rör vätgas!

Inga spam-mail, endast värdefulla nyheter. Fyll i din mailadress nedan för att ta del av detta.

Mvh Magnus Thulin, Grundare och Publisher av Vätgasbloggen.