Fossilfri vätgas med biomassa

Fossilfri vätgas med biomassa

Ett ofta förbisedd alternativ i sökandet efter effektiva lösningar för att sänka koldioxidutsläppen är att producera vätgas genom skogsbaserad biomassa. Detta är något forskare belyser i projektet som finansieras av Energimyndighetens Bio+ program.

Genom elektrolys kan vi producera vätgas utan fossila bränslen, men det går också med hjälp av förgasning av biomassa – en metod som många inte känner till. Denna teknik har flera fördelar, inklusive möjligheten för negativa CO2-utsläpp genom Carbon Capture and Storage (CCS). Joakim Lundgren, en expert inom området från Luleå tekniska universitet, betonar att metoden också kan vara ekonomiskt fördelaktig.

Enligt studien kan produktionskostnaden för vätgas från biomassa, med CCS, vara konkurrenskraftig jämfört med vätgas från elektrolys, särskilt med tanke på värdet av negativa CO2-utsläpp.

Biomassaförgasning, som har forskats om i Sverige i många år, har inte utnyttjats fullt ut på grund av olika orsaker, inklusive brist på stöd för ny teknik. Men intresset för tekniken är nu högre än någonsin på grund av dess flexibilitet och potentiella användningsområden.

Det finns olika förgasningstekniker redo för industriellt bruk som kan passa in i framtidens gröna energisystem.

Joakim Lundgren betonar att även om biomassaförgasning inte är den enda lösningen, bör den ges mer uppmärksamhet, särskilt i länder rika på skogar som Sverige. Han tror också på en kombination av biomassaförgasning och elektrolys i den kommande grön energiekonomin.

Källa: https://www.ltu.se/centres/CH2ESS/Nyheter/Bortglomd-teknik-for-fossilfri-vatgas-1.233789


Magnus Thulin - Vätgasbloggen

Magnus Thulin

Grundare och Publisher, Vätgasbloggen

magnus@vatgasbloggen.se

0701 40 92 00

Har ett brinnande intresse för teknik, ekonomi, näringsliv och frågor som rör miljö & klimat. Arbetar som marknadschef på en större stålföretag och är styrelseordförande i Industrinätverket Sverige. Läs mer på LinkedIn.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte veckans vätgasnyheter

I slutet på varje vecka får du ett mail med de senaste nyheterna som rör vätgas!

Inga spam-mail, endast värdefulla nyheter. Fyll i din mailadress nedan för att ta del av detta.

Mvh Magnus Thulin, Grundare och Publisher av Vätgasbloggen.