Potentiell jätteinvestering i grön vätgas i Finland

Potentiell jätteinvestering i grön vätgas i Finland

Borgå stad har tillsammans med det globalt verksamma amerikanska företaget Plug Power, undertecknat en avsiktsförklaring för att utreda möjligheten att placera en produktionsanläggning för grön vätgas i Tolkis, Borgå. Detta projekt representerar en betydande investering på minst några hundra miljoner euro, vilket är en del av Plug Powers samlade investeringar i Borgå, Karleby och Kristinestad.

Detta är ett spännande steg mot en mer hållbar framtid och kan markera början på en ny era inom grön energiproduktion i regionen. Denna potentiella investering av Plug Power understryker deras engagemang för miljövänliga teknologier och stöder Borgå stads strävanden att vara i framkant när det gäller hållbar utveckling.

Läs mer: Grön vätgas: Framtidens hållbara energibärare

Läs mer: Vätgas – Vad är och hur fungerar det?

Planerna pekar på att väteproduktionsanläggningen skulle positioneras i Tolkis, ungefär 10 kilometer söder om Borgås stadskärna. Enligt pressmeddelandet från Borgå stad skulle denna lokalisering ge en stark anknytning till Sköldviks centrum för cirkulär ekonomi.

Om detta projekt blir verklighet, skulle det skapa en kraftfull koppling mellan högteknologisk väteproduktion och den befintliga cirkulära ekonomin i Sköldvik, vilket skulle gynna båda parter och bidra till en mer hållbar ekonomisk utveckling i regionen.

Enligt ett separat pressmeddelande från Business Finland, planerar Plug Power att etablera tre produktionsanläggningar i Finland: i Borgå, Kristinestad och Karleby. Tillsammans beräknas dessa anläggningar skapa ungefär 1 000 direkta jobb och över 3 000 indirekta jobb över hela Finland.

Vilken effekt dessa anläggningar skulle ha på sysselsättningen i Borgå är dock fortfarande oklart. Von Schoultz har ännu inte kunnat ge en uppskattning av detta. Men med tanke på projektets storlek och betydelse kan det antas att den potentiella inverkan på den lokala arbetsmarknaden skulle vara betydande.

Källor: Business finland, Yle, Östnyland

Missa inte veckans vätgasnyheter

I slutet på varje vecka får du ett mail med de senaste nyheterna som rör vätgas!

Inga spam-mail, endast värdefulla nyheter. Fyll i din mailadress nedan för att ta del av detta.

Mvh Magnus Thulin, Grundare och Publisher av Vätgasbloggen.