IPCEI

Regeringen ger Energimyndigheten ovanlig möjlighet att stödja vätgasprojekt

Regeringen har tagit beslut om att förändra ett regeringsuppdrag och även modifiera Industriklivets förordning. Dessa justeringar klargör att Energimyndigheten nu får rätten att tilldela pengar från Industriklivet till de så kallade Important Projects of Common Interest (IPCEI-projekt), som har ett fokus på vätgas.

”Industriklivet är ett av regeringens viktigaste verktyg för att stödja innovation och teknikutveckling som leder till minskade utsläpp från industrin. Industrins klimatomställning bidrar till att stärka Sveriges konkurrenskraft och skapar nya möjligheter till fler jobb. Det är viktigt att det är myndigheterna som självständigt prövar ansökan om stöd och beslutar vilka projekt som ska godkännas. Besluten vi tar idag säkerställer detta”, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Vad är IPCEI?

Important Projects of Common European Interest (IPCEI) är ett regelsystem som tillåter ett land att bevilja statligt stöd på en högre grad än vad som normalt är tillåtet. Denna bestämmelse har som mål att uppmuntra forsknings-, utvecklings- och investeringsprojekt av speciell relevans för Europas utveckling som involverar flera länder.

”Sverige ska nå hela vägen ner till nettonoll utsläpp 2045. Därför ökar regeringen de kommande åren satsningarna på Industriklivet, för att möjliggöra stöd till företag som vill genomföra projekt som leder till stora utsläppsminskningar. Med det här beslutet säkerställer vi att fler projekt kan ta del av Industriklivet och ges förutsättningar att förverkliga sina omställningsprojekt”, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Viktiga länkar och dokument

https://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/forskning/internationella-insatser/ipcei-vatgas/

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/06/energimyndigheten-ges-mojlighet-att-stodja-ipcei-projekt/

https://www.energimyndigheten.se/49fd4c/globalassets/forskning–innovation/omraden-for-forskning-affarsutveckling-och-kommersialisering/internationella-forskningsinsatser/uppdragstext—n2020_03065-original-dnr-2020-025560.pdf


Magnus Thulin - Vätgasbloggen

Magnus Thulin

Grundare och Publisher, Vätgasbloggen

magnus@vatgasbloggen.se

0701 40 92 00

Har ett brinnande intresse för teknik, ekonomi, näringsliv och frågor som rör miljö & klimat. Driver teknikföretaget Notiz informationsskärmar, är styrelseordförande i Industrinätverket Sverige och styrelseledamot i Skånes universitetssjukhus (SUS). Läs mer på LinkedIn.

Missa inte veckans vätgasnyheter

I slutet på varje vecka får du ett mail med de senaste nyheterna som rör vätgas!

Inga spam-mail, endast värdefulla nyheter. Fyll i din mailadress nedan för att ta del av detta.

Mvh Magnus Thulin, Grundare och Publisher av Vätgasbloggen.