Regeringen vill korta miljöprövningsprocesserna

Regeringen vill korta miljöprövningsprocesserna

Regeringen och Tidöpartierna tillkännagav på en presskonferens den 12 juni att de initierar en utredning för att skapa kortare och mer förutsägbara tillståndsprocesser. Detta ska hjälpa Sverige att möta utmaningarna med klimatomställning och säkra näringslivets konkurrenskraft. Utredningen kommer att ge en övergripande granskning av den svenska miljöprövningsprocessen enligt miljöbalken. Det är nödvändigt att förenkla och förkorta miljötillståndsprocesserna genom att göra prövningen mer flexibel, effektiv och förutsebar.

Se hela pressträffen ovan.

Långa och opålitliga tillståndsprocesser är ett hinder för den gröna omställningen. Nu tar vi initiativ för att korta dem – en gång för alla – och på så sätt skapa förutsättningar för nya klimatinvesteringar och lägre utsläpp”, säger statsminister Ulf Kristersson.

Elektrifieringen av industrin och av transportsektorn behöver genomföras för att ersätta fossila bränslen, vilket i sin tur ökar efterfrågan på elektricitet.

Åtgärder för att förenkla och förkorta tillståndsprocesserna är helt nödvändiga om Sverige ska lyckas öka takten i klimatomställningen. Vi vill se en ökad investeringsvilja som stärker Sveriges konkurrenskraft, samtidigt som vi behöver utveckla lagstiftningen så att Sverige fortsatt kan vara ledande i den klimatomställning som allt fler länder nu väljer att öka takten i”, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. 

Det tar för lång tid, är oförutsägbart och väldigt dyrt för många företag att genomgå tillståndsprocesser. Vi tar nu ett större grepp om frågan om miljöprövning än vad som hittills gjorts och vidtar fler åtgärder i syfte att effektivisera prövningen. Dagens nyhet kommer skapa förutsättningar för en snabb nyindustralisering med gröna jobb och välstånd”, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Den utredning som regeringen nu har tillsatt fokuserar på fyra områden:

1. Det svenska genomförandet av EU-rätten på miljöområdet och hur det svenska regelverket kan förändras för att Sverige inte ska ställa omotiverat höga krav i förhållande till vad EU-rätten kräver.

2. Hur tillståndsprövningen kan delas upp så att den som behöver ett miljötillstånd för sin verksamhet kan få tidigare besked än i dag om lämpligheten av en viss verksamhet på en viss plats. 

3. Hur myndigheterna ska kunna bidra så effektivt som möjligt till en optimerad miljötillståndsprocess.

4. Hur den totala tiden för prövning kan förkortas. Utredaren ska i den delen bl.a. överväga om det ska ställas högre krav för att ett beslut eller en dom ska kunna prövas av fler prövningsinstanser än en.

Utredningen planeras att presentera sina resultat den 15 december 2024. Ambitionen är att betydande förändringar i miljöprövningssystemet ska implementeras innan mandatperioden är över.

Vätgasbloggen ställer sig positiv till att man kortar processerna för miljöprövning. I nuläget kan aktörer få vänta i åratal på beslut, vilket påtagligt bromsar klimatomställningen men är även skadar näringslivet och gröna investeringar i Sverige. Miljöprövningsprocesserna måste även i framtiden vara effektiva och rättssäkra och givetvis följa miljörätten.

Läsa hela presentationen här.

Förenklade och förkortade tillståndsprocesser enligt miljöbalken

Magnus Thulin - Vätgasbloggen

Magnus Thulin

Grundare och Publisher, Vätgasbloggen

magnus@vatgasbloggen.se

0701 40 92 00

Har ett brinnande intresse för teknik, ekonomi, näringsliv och frågor som rör miljö & klimat. Arbetar som marknadschef på en större stålföretag och är styrelseordförande i Industrinätverket Sverige. Läs mer på LinkedIn.

Missa inte veckans vätgasnyheter

I slutet på varje vecka får du ett mail med de senaste nyheterna som rör vätgas!

Inga spam-mail, endast värdefulla nyheter. Fyll i din mailadress nedan för att ta del av detta.

Mvh Magnus Thulin, Grundare och Publisher av Vätgasbloggen.