Det största trenderna för vätgas under 2023

Det största trenderna för vätgas under 2023

Vätgas är på mångas läppar, här kommer de största trenderna för 2023 hittills:

Grön vätgasproduktion: Med ett växande fokus på hållbara energilösningar förväntades produktionen av grön vätgas, med hjälp av förnybara energikällor (som sol och vind) för att driva elektrolys av vatten, öka. Denna trend skulle minska koldioxidavtrycket kopplat till vätgasproduktion.

Utbyggnad av vätgasinfrastruktur: Med tanke på satsningen på vätgas som bränsle, skulle det troligen vara en fortsatt tillväxt i utvecklingen av tankningsstationer, särskilt i regioner som Europa, Japan och Kalifornien, som varit tidiga anhängare.

Vätgas inom transport: Fortsatta pilotprojekt och utrullningar av bränslecellsfordon för vätgas (FCV), bussar, tåg och även tidiga utvecklingssteg inom flyg och sjöfart.

Lagringslösningar för vätgas: När efterfrågan på vätgas ökar, skulle det finnas ett ökande behov av effektiva lagringslösningar.

Vätgas för Industriella Tillämpningar: Utöver transporter kan användningen av vätgas inom industrier, särskilt inom stål- och kemiproduktion, vara på uppgång.

Integration med förnybar energi: Använda vätgas som ett medel för att lagra överskott av förnybar energi (till exempel producera vätgas när det finns överskott av vind- eller solenergi) och sedan använda den vätgasen antingen direkt som bränsle eller omvandla den tillbaka till elektricitet under perioder med låg förnybar elproduktion.

Policy och Incitament: Många regeringar världen över kände igen potentialen av vätgas som en del av deras rena energimix. Således kan nya policys, subventioner och incitament för att främja vätgasteknik och infrastruktur vara aktuellt.

Internationellt Samarbete och Partnerskap: Länder kan komma samman för att samarbeta om vätgasprojekt, forskning och teknikutbyte.

Säkerhet med vätgas och allmän Medvetenhet: När vätgasteknologier blir mer mainstream, skulle det troligen vara ett fokus på att säkerställa säkerhetsprotokoll, standarder och höja allmänhetens medvetenhet om vätgasens potential och säkerhetsåtgärder.

Ansträngningar för kostnadsminskning: Kontinuerlig forskning och utveckling för att sänka kostnaden för vätgasproduktion, särskilt för grön vätgas, för att göra den konkurrenskraftig jämfört med andra energibärare.


Magnus Thulin - Vätgasbloggen

Magnus Thulin

Grundare och Publisher, Vätgasbloggen

magnus@vatgasbloggen.se

0701 40 92 00

Har ett brinnande intresse för teknik, ekonomi, näringsliv och frågor som rör miljö & klimat. Arbetar som marknadschef på en större stålföretag och är styrelseordförande i Industrinätverket Sverige. Läs mer på LinkedIn.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte veckans vätgasnyheter

I slutet på varje vecka får du ett mail med de senaste nyheterna som rör vätgas!

Inga spam-mail, endast värdefulla nyheter. Fyll i din mailadress nedan för att ta del av detta.

Mvh Magnus Thulin, Grundare och Publisher av Vätgasbloggen.