Europaparlamentet har röstat för att påskynda införandet av förnybar energi och vätgas

Europaparlamentet har röstat för att påskynda införandet av förnybar energi och vätgas

Europaparlamentet har röstat för att påskynda införandet av förnybar energi, med målet att 42,5% av EU:s energiförbrukning ska komma från förnybara källor senast 2030, och de uppmanar medlemsländerna att sträva efter 45%. Det inkluderar att försnabba godkännandeprocesserna för nya anläggningar för förnybar energi och att uppmuntra gränsöverskridande energiprojekt.

Inom transportsektorn siktar man på att minska växthusgasutsläppen med 14,5% till 2030, bland annat genom att öka användningen av förnybara bränslen av icke-biologiskt ursprung, inklusive vätgas. Markus Pieper, föredraganden, betonade vikten av att övergå till vätgas snarast som en del av en grön omställning och uppmanade till ökad investering i teknologier för produktion av grön vätgas.

Läs mer: Grön vätgas: Framtidens hållbara energibärare

Läs mer: Vätgas – Vad är och hur fungerar det?

Lagstiftningen är nu på väg att formellt godkännas av rådet och är en del av EU:s bredare insats för att minska växthusgasutsläppen med minst 55% fram till 2030 och minska beroendet av fossila bränslen från Ryssland. Detta initiativ återspeglar medborgarnas önskemål om ökad investering i förnybar energi och en snabbare övergång till grön energi, inklusive vätgas, som framkom under konferensen om Europas framtid.

Källa/läs mer:

https://via.tt.se/pressmeddelande/europaparlamentet-stoder-planer-pa-okad-anvandning-av-fornybar-energi?publisherId=3236067&releaseId=3368971&lang=sv

https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20230911IPR04926/parlamentsledamoterna-stoder-planer-pa-okad-anvandning-av-fornybar-energi


Magnus Thulin - Vätgasbloggen

Magnus Thulin

Grundare och Publisher, Vätgasbloggen

magnus@vatgasbloggen.se

0701 40 92 00

Har ett brinnande intresse för teknik, ekonomi, näringsliv och frågor som rör miljö & klimat. Arbetar som marknadschef på en större stålföretag och är styrelseordförande i Industrinätverket Sverige. Läs mer på LinkedIn.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte veckans vätgasnyheter

I slutet på varje vecka får du ett mail med de senaste nyheterna som rör vätgas!

Inga spam-mail, endast värdefulla nyheter. Fyll i din mailadress nedan för att ta del av detta.

Mvh Magnus Thulin, Grundare och Publisher av Vätgasbloggen.