Hydrogen stafety and improved permit procecesses

Hydrogen stafety and improved permit procecesses

Huvuduppgiften för det nystartade nordiska projektet ”Hydrogen stafety and improved permit procecesses,” som leds av Cecila Wallmark, ledare för vätgassatsningen Hydrogen Energy Systems Sweden, CH2ESS vid Luleå tekniska universitet är:

För att stödja och främja en lyckad och säker implementering av vätgas i det nordiska samhället är det viktigt att både öka forskningen och stärka utbildningen kring vätgasteknik och dess tillämpningar, inklusive säker hantering och lagring av vätgas. Utbildning bör också riktas mot yrkesverksamma inom branschen för att förbättra kunskapen om risker och säkerhet vid hantering av vätgas.

En viktig aspekt är att arbeta för standardiserade riktlinjer och bestämmelser för säker hantering och implementering av vätgassystem. Det bör strävas efter att skapa mer förutsägbara och effektiva tillståndsprocesser genom att revidera nuvarande regelverk och policyer.

Det är även avgörande att främja sa”marbete över sektorsgränserna, inklusive industri, forskning och regering, för att utnyttja kompetens och resurser på bästa möjliga sätt. Att bygga starka internationella band kan också underlätta kunskapsutbyte och tekniköverföring, vilket i sin tur kan driva framsteg inom området. 

Det behövs snabbare och mer förutsägbara tillståndsprocesser för att främja implementeringen av vätgasprojekt i samhället, annars riskerar vi att tappa viktiga investerare inom vätgas”, säger Marcus Runefors, forskare inom brandsäkerhet vid Lunds universitet.
 
 ”Vi har ett gyllne utgångsläge i de nordiska länderna när det gäller förnybar vätgas som vi måste se till att förvalta väl. Vi är en viktig spelare när det gäller att rita kartan för förnybar vätgas i världen, säger Cecilia Wallmark.

För att nå ut med korrekt och relevant information om förnybar vätgas bör öppna kommunikationsplattformar skapas där aktörer kan dela erfarenheter och bästa praxis. Det är viktigt att höja allmänhetens medvetenhet om fördelarna med förnybar vätgas genom informationskampanjer och utbildningsinitiativ.

När det gäller infrastruktur och teknologi är det centralt att bygga upp en infrastruktur som kan stödja en bredare användning av vätgas, med fokus på att utveckla tankstationer och transportnätverk. Samtidigt bör teknologiutveckling främjas för att effektivisera produktion, lagring och distribution av vätgas.

Slutligen är ekonomiskt stöd en kritisk faktor för framgång. Det bör säkerställas att det finns tillräcklig finansiering tillgänglig för forskning och utvecklingsprojekt inom vätgasområdet. Samtidigt bör ekonomiska incitament införas för att uppmuntra företag och organisationer att investera i vätgasteknik och -projekt.

Genom att följa dessa riktlinjer kan det nordiska samhället ta ledningen i implementeringen av förnybar vätgas på ett säkert, ändamålsenligt och förtroendeingivande sätt. Det är viktigt att detta arbete leds med en vision om att främja innovation och säkerhet, samtidigt som man värnar om miljön och främjar ekonomisk tillväxt.

Läs mer här: https://www.ltu.se/centres/CH2ESS/Nyheter/Vatgas-sakerhet-och-tillstandsproceser-1.232338


Magnus Thulin - Vätgasbloggen

Magnus Thulin

Grundare och Publisher, Vätgasbloggen

magnus@vatgasbloggen.se

0701 40 92 00

Har ett brinnande intresse för teknik, ekonomi, näringsliv och frågor som rör miljö & klimat. Arbetar som marknadschef på en större stålföretag och är styrelseordförande i Industrinätverket Sverige. Läs mer på LinkedIn.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte veckans vätgasnyheter

I slutet på varje vecka får du ett mail med de senaste nyheterna som rör vätgas!

Inga spam-mail, endast värdefulla nyheter. Fyll i din mailadress nedan för att ta del av detta.

Mvh Magnus Thulin, Grundare och Publisher av Vätgasbloggen.