Så kan vätgas och elektrobränslen revolutionera svensk Industri och klimatarbete

Debattartikeln ”Grön vätgas och elektrobränslen säkrar Sveriges klimatomställning och konkurrenskraft” framhåller betydelsen av grön vätgas och elektrobränslen för att minska klimatutsläpp och stimulera ekonomisk tillväxt genom nya industriinvesteringar i Sverige. Författarna, som representerar Ørsted, Liquid Wind, Lhyfe, Uniper och Breakthrough Energy, argumenterar för att dessa teknologier är avgörande för att avveckla fossila bränslen i sektorer som är svåra att elektrifiera, såsom tung industri och transportsektorn. De pekar på Sveriges unika förutsättningar för produktion av grön vätgas och elektrobränslen, tack vare tillgången på förnybar energi och biogen koldioxid.

Artikeln understryker vikten av politiska åtgärder för att främja utvecklingen och användningen av dessa teknologier. Författarna efterlyser finansiella styrmedel för att minska riskerna och kostnaderna associerade med investeringar i ny teknik, ett nationellt mål för användningen av grön vätgas och elektrobränslen inom industri och tunga transporter, samt en sammanhållen strategi för vätgasens roll i energisystemet och industriomställningen.

Författarna betonar att EU:s mål om produktion av 10 miljoner ton förnybar vätgas till 2030 och införandet av bindande krav för användning av förnybar vätgas och elektrobränslen, tillsammans med andra initiativ som koldioxidavgifter på vissa importerade produkter, skapar en gynnsam miljö för investeringar i grön vätgas och elektrobränslen. De framhåller också vikten av nationella stödsystem och finansiella incitament för att stimulera produktion och användning av dessa bränslen.

Slutligen uppmanar författarna den svenska regeringen att agera för att Sverige ska kunna ta en ledande roll i utvecklingen av grön vätgas och elektrobränslen, vilket inte bara skulle bidra till att nå klimatmålen utan också skapa nya arbetstillfällen och stärka den svenska ekonomin. Bakom

Debattartikeln är ett samarbete mellan ledande aktörer inom energi och klimatinnovation. Författarna representerar en bred koalition av företag och organisationer som är framträdande inom omställningen till förnybar energi. Sebastian Hald Buhl, Sverigechef för Ørsted, bidrar med perspektiv från ett företag som är pionjärer inom offshore-vindkraft. Claes Fredriksson, grundare och VD för Liquid Wind, representerar ambitionen att kommersialisera elektrobränslen. Sara Wihlborg, Sverigechef för Lhyfe, för in expertis inom produktion av grön vätgas. Johan Svenningsson, Sverigechef för Uniper, tillför erfarenhet från ett av Europas stora energiföretag. Slutligen bidrar Mario Fernandez, Head of Catalyst vid Breakthrough Energy, en klimatfond grundad av Bill Gates, med en global syn på investeringar i klimatlösningar. Deras gemensamma röst i debattartikeln understryker vikten av samarbete över företags- och sektorsgränser för att driva på Sveriges och Europas omställning till en hållbar energiframtid.

Läsa hela artikeln i Dagens industri.


Magnus Thulin - Vätgasbloggen

Magnus Thulin

Grundare och Publisher, Vätgasbloggen

magnus@vatgasbloggen.se

0701 40 92 00

Har ett brinnande intresse för teknik, ekonomi, näringsliv och frågor som rör miljö & klimat. Arbetar som marknadschef på en större stålföretag och är styrelseordförande i Industrinätverket Sverige. Läs mer på LinkedIn.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte veckans vätgasnyheter

I slutet på varje vecka får du ett mail med de senaste nyheterna som rör vätgas!

Inga spam-mail, endast värdefulla nyheter. Fyll i din mailadress nedan för att ta del av detta.

Mvh Magnus Thulin, Grundare och Publisher av Vätgasbloggen.