Sammanfattning av COP28 i Dubai med fokus på vätgas

Sammanfattning av COP28 i Dubai med fokus på vätgas

COP28 bekräftade att vätgas har en viktig roll att spela i den globala energiomställningen. Detta är viktigt att betona, eftersom det kan hjälpa till att öka medvetenheten om vätgaspotential och få fler aktörer att engagera sig i utvecklingen av denna teknik.

Vätgas var ett betydande ämne för diskussion vid COP28. En huvudpunkt var COP28-deklarationen om avsikt om ömsesidigt erkännande av certifieringssystem för förnybart och lågkolhaltigt vätgas. Denna deklaration, som stöds av flera länder, betonar behovet av förbättrat multilateralt samarbete för att ta itu med klimatförändringar, påskynda den globala energiövergången och stimulera hållbar ekonomisk tillväxt genom förnybar/grön och lågkolhaltigt vätgas. Detta syftar till att låsa upp möjligheter för för mer produktion av grön vätgas, med fokus på certifiering för att säkerställa transparens och bygga konsumentförtroende.

Läs mer: FAQ om vätgas

Vätgas kan skapa nya jobb och bidra till ekonomisk tillväxt. Detta är en viktig aspekt som kan hjälpa till att locka till sig investeringar och stöd för vätgasutveckling.

Dessutom tog Clean Hydrogen-initiativet en central plats vid COP28, vilket indikerar den avgörande rollen för ren vätgas i den global energiomställningen. Godkännandet av vätgascertifieringsdeklarationen av flera länder speglar en gemensam avsikt att arbeta mot ömsesidigt erkännande av vätgascertifieringssystem.

Clean Hydrogen-initiativet initiativet syftar till att främja ekonomisk tillväxt genom vätgasutveckling.

Internationella energiorganet (IEA) framhöll nödvändigheten av internationellt samarbete för att övervinna hinder för snabbare antagande av vätgas med låga utsläpp. IEA betonade att en betydande utbyggnad av elektrolyskapaciteten behövs, med en prognos för tillväxt från 1 gigawatt för närvarande till över 400 gigawatt till 2030.

Läs mer: Vätgasens färgkoder

Vidare innehöll COP28 viktiga diskussioner och godkännanden från olika internationella organisationer och branschledare, vilket understryker engagemanget för att främja renare vätgas som framtidens energibärare. Lanseringen av ISO-metodiken för bedömning av växthusgasutsläpp från vätgas och fokus på offentlig-privata partnerskap var viktiga resultat av dessa diskussioner.

ISO-metodiken kan hjälpa till att säkerställa att vätgasproduktionen är hållbar och att utsläppen är transparenta.

Vill du läsa mer? Här kommer tips på länkar som också är källor för denna artikel:

Department of Energy (https://www.energy.gov/articles/cop28-countries-launch-declaration-intent-clean-hydrogen)

Department of Energy (https://www.energy.gov/eere/fuelcells/articles/clean-hydrogen-takes-center-stage-cop28-dubai)

How Cop28 is setting the stage for the global hydrogen trade (https://www.thenationalnews.com/climate/cop28/2023/12/05/how-cop28-is-setting-the-stage-for-the-global-hydrogen-trade/)

Hydrogen Council (https://hydrogencouncil.com/en/cop28-presidency-marks-the-launch-of-flagship-initiatives-to-unlock-the-climate-and-socio-economic-benefits-of-hydrogen/)

Vätgas bakgrund

Magnus Thulin - Vätgasbloggen

Magnus Thulin

Grundare och Publisher, Vätgasbloggen

magnus@vatgasbloggen.se

0701 40 92 00

Har ett brinnande intresse för teknik, ekonomi, näringsliv och frågor som rör miljö & klimat. Arbetar som marknadschef på en större stålföretag och är styrelseordförande i Industrinätverket Sverige. Läs mer på LinkedIn.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte veckans vätgasnyheter

I slutet på varje vecka får du ett mail med de senaste nyheterna som rör vätgas!

Inga spam-mail, endast värdefulla nyheter. Fyll i din mailadress nedan för att ta del av detta.

Mvh Magnus Thulin, Grundare och Publisher av Vätgasbloggen.