Vätgasproduktion planeras i Göteborgs hamn

Vätgasproduktion planeras i Göteborgs hamn

Det här är verkligen spännande nyheter för hållbara transporter i Sverige och specifikt för Göteborgs hamn. Användandet av vätgas som ett alternativ till fossila bränslen har varit i fokus på senare tid, och med Göteborgs hamns centrala roll inom Skandinavien kommer detta beslut utan tvekan att ha en stor påverkan på transportsektorn.

Det framhävs att vätgas har potential att ersätta fossil diesel inom flera transportslag. Detta innebär inte bara minskade koldioxidutsläpp, utan också att den lokala luftkvaliteten kan förbättras eftersom vätgas bara ger utsläpp av vattenånga.

Statkrafts engagemang i projektet stärker dess potential. Som Europas största leverantör av förnybar energi har de både kunskapen och resurserna för att bidra till framgångsrika och hållbara lösningar.

Det svenska målet om 70 procent minskning av utsläpp inom inrikes transporter till 2030 är ambitiöst. Med Göteborgs hamn som tar initiativ och sätter upp liknande mål, blir chanserna att uppnå detta mål ännu större. Särskilt när de inte bara fokuserar på verksamheten inom hamnen, utan även på transporter till och från hamnen i hela Göteborgsområdet.

För att uppnå dessa klimatmål krävs dock en kombination av lösningar. Det räcker inte med bara vätgas; en blandning av fossilfria bränslen behöver vara tillgängliga. Med initiativ som Tranzero Initiative (externt länk), som verkar för att göra landtransporter mer hållbara, är det tydligt att Göteborgs hamn är på rätt väg.

Sammantaget markerar detta avtal mellan Göteborgs Hamn AB och Statkraft (extern länk) en viktig milstolpe i Sveriges väg mot en hållbarare framtid. Det blir intressant att följa projektets utveckling och se hur det bidrar till att forma den svenska transportsektorns framtid.

Fakta

Kapacitet: 4 MW
Produktionskapacitet: ca 2 ton vätgas/dygn
Klimatreduktion: minst 4 ton CO2/dag
Planerad produktionsstart: mitten av 2023
Investering: ca 60 MSEK

Källa: https://www.goteborgshamn.se/Om-oss/framtidens-hamn/kustkajen-22.0


Magnus Thulin - Vätgasbloggen

Magnus Thulin

Grundare och Publisher, Vätgasbloggen

magnus@vatgasbloggen.se

0701 40 92 00

Har ett brinnande intresse för teknik, ekonomi, näringsliv och frågor som rör miljö & klimat. Arbetar som marknadschef på en större stålföretag och är styrelseordförande i Industrinätverket Sverige. Läs mer på LinkedIn.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte veckans vätgasnyheter

I slutet på varje vecka får du ett mail med de senaste nyheterna som rör vätgas!

Inga spam-mail, endast värdefulla nyheter. Fyll i din mailadress nedan för att ta del av detta.

Mvh Magnus Thulin, Grundare och Publisher av Vätgasbloggen.