vätgasgenerator

Den ultimata guiden till hur en vätgasgenerator fungerar

En vätgasgenerator är en enhet som producerar vätgas, oftast genom elektrolys av vatten. Genom att dela vattenmolekyler (H2O) skapas vätgas (H2) och syre (O2), vilket ger en ren och effektiv energikälla. Det kan också vara en enhet som är laddad med vätgas och som genom en process med bränsleceller skapar el (detta kallas ofta power generation). Detta är ett utmärkt alternativ för backup av t.ex. en basstation för telemaster, sjukhus eller andra applikationer som kräver mycket el men inte har någon elledning tillgänglig. PowerCell och Nilsson Energy är två svenska bolag som arbetar med just detta.

Bränslecellen tar emot vätgasen och omvandlar den kemiska energin i vätgasen till elektrisk energi. I en bränslecell reagerar vätgas med syre från luften i en elektrokemisk reaktion som skapar elektricitet, vatten och värme som biprodukter. Den elektricitet som genereras av bränslecellen kan användas för att driva elektriska apparater, belysning, värme, och andra energikrävande system. Värmen som genereras i processen kan också användas, till exempel för uppvärmning av byggnader eller vatten.

Fördelarna med en vätgasgenerator

 • Miljövänlig: De producerar ren energi utan skadliga utsläpp.
 • Kostnadseffektiv: Trots initiala investeringskostnader kan de spara pengar i det långa loppet.
 • Flexibel: Kan användas i en mängd olika applikationer, från industriella till bostäder.

Hur en vätgasgenerator fungerar

En vätgasgenerator är en enhet som producerar vätgas. Det finns olika metoder för att producera vätgas, och olika typer av vätgasgeneratorer fungerar på olika sätt. Nedan följer en översikt över hur några av de vanligaste typerna av vätgasgeneratorer fungerar:

 1. Elektrolys:
  • Elektrolytiska vätgasgeneratorer använder elektrisk ström för att dela vatten (H2O) i vätgas (H2) och syre (O2).
  • Vattnet leder elektricitet mellan två elektroder, en anod och en katod.
  • Vid anoden sker oxidation där vattenmolekyler delas upp och syre produceras.
  • Vid katoden sker reduktion där vattenmolekyler delas upp och vätgas produceras.
 2. Ånga-reformering:
  • Ånga-reformering är en kemisk process där metan (eller andra kolväten) reagerar med vattenånga för att producera vätgas och koldioxid.
  • Det är den vanligaste metoden för vätgasproduktion på kommersiell skala.
 3. Gasifiering:
  • Gasifiering är en process där organiskt material, som kol eller biomassa, omvandlas till en gasblandning som innehåller vätgas, koldioxid och kolmonoxid genom att utsättas för höga temperaturer och kontrollerade mängder syre och/eller ånga.
 4. Fotokatalytisk vätgasproduktion:
  • I denna metod används ljus (ofta solljus) och en fotokatalysator för att driva reaktionen där vatten separeras till vätgas och syre.
 5. Biologisk vätgasproduktion:
  • Vissa mikroorganismer, som alger och bakterier, kan producera vätgas genom biologiska processer. Denna metod är ännu i forsknings- och utvecklingsstadiet men har potential att bli en hållbar metod för vätgasproduktion i framtiden.

För att säkerställa en effektiv och säker drift krävs det också olika system och komponenter i en vätgasgenerator, som temperatur- och tryckkontrollsystem, filtreringssystem, och säkerhetssystem.

Hur ser en vätgasgenerator ut?

Utseendet på en vätgasgenerator kan variera beroende på dess design och tillverkare. Generellt sett finns vätgasgeneratorer i flera modeller och storlekar, och de kan ha olika komponenter och konfigurationer beroende på den specifika tillämpningen

Hur ser en vätgasgenerator ut

Boden e-bränsle e-metanol elektrobränsle fossilfritt stål färgkoder vätgas grönt stål göteborg Hofors intervju podd video västerås vätgasmack vätgaspriset

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte veckans vätgasnyheter

I slutet på varje vecka får du ett mail med de senaste nyheterna som rör vätgas!

Inga spam-mail, endast värdefulla nyheter. Fyll i din mailadress nedan för att ta del av detta.

Mvh Magnus Thulin, Grundare och Publisher av Vätgasbloggen.