Ny rapport från IVL om vätgas från biogas

Ny rapport från IVL om vätgas från biogas

Rapporten ”Vätgas från biogas som bussbränsle i kallt klimat” utforskar potentialen och fördelarna med att använda vätgas framställd från biogas som bränsle för stadsbussar i Luleå. Den är resultatet av två forskningsprojekt stödda av Energimyndigheten och lokala aktörer i Luleå, inklusive Luleå Lokaltrafik och Luleå Miljöresurs. Motiveringen är att stadsbusstrafik snabbt rör sig mot drift utan utsläpp, med ett växande intresse för både batteri- och bränslecellsbussar. Studien, genomförd av IVL Svenska Miljöinstitutet, undersöker möjligheterna att producera vätgas via olika metoder från biogas och dess lämplighet som bränsle för bussar i Luleås kalla klimat. Detta inkluderar analys av kostnader, klimatpåverkan och tekniska förutsättningar.

Resultaten visar att biogasbaserade metoder för vätgasproduktion, särskilt med koldioxidinfångning och -lagring (CCS), erbjuder god klimatprestanda. De potentiella fördelarna med bränslecellsbussar, såsom möjligheten att undvika behovet av en extra värmekälla tack vare spillvärmen från bränslecellerna, är dock osäkra och beroende av lokala förhållanden och teknisk utveckling. Kostnadsmässigt är bränslecellsbussar dyrare jämfört med batteribussar, men vätgas från biogas kan vara ett värdefullt transitionsbränsle tills elektrolysörkapaciteten är tillräckligt utbyggd.

Studien pekar även på att det nuvarande regelverket i EU missgynnar biovätgas jämfört med vätgas producerad via elektrolys, vilket kan begränsa investeringar och utveckling inom området. Sammantaget understryker rapporten potentialen för vätgas från biogas som en del av lösningen för att uppnå en hållbar och utsläppsfri kollektivtrafik, men lyfter också fram utmaningarna och behovet av ytterligare forskning och politiskt stöd.

Läs hela rapporten här


Magnus Thulin - Vätgasbloggen

Magnus Thulin

Grundare och Publisher, Vätgasbloggen

magnus@vatgasbloggen.se

0701 40 92 00

Har ett brinnande intresse för teknik, ekonomi, näringsliv och frågor som rör miljö & klimat. Arbetar som marknadschef på en större stålföretag och är styrelseordförande i Industrinätverket Sverige. Läs mer på LinkedIn.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte veckans vätgasnyheter

I slutet på varje vecka får du ett mail med de senaste nyheterna som rör vätgas!

Inga spam-mail, endast värdefulla nyheter. Fyll i din mailadress nedan för att ta del av detta.

Mvh Magnus Thulin, Grundare och Publisher av Vätgasbloggen.