Nytt nanomaterial kan revolutionerar produktionen av fossilfri vätgas

Nytt nanomaterial kan revolutionerar produktionen av fossilfri vätgas

Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Stockholms universitet har utvecklat ett nytt nanomaterial som kan revolutionera produktionen av fossilfri vätgas genom att göra processen billigare och mer effektiv. Detta material, som består av volfram och fosfor samt innehåller mindre halter av flerladdade katjoner som till exempel titan, har visat sig vara en mycket effektiv katalysator för elektrokatalys, en process där vatten spjälkas till syre och väte med hjälp av elektricitet.

Traditionella material för denna process har varit dyra och baserade på ädelmetaller som rutenium, men det nya materialet är både kostnadseffektivt och presterar lika bra som de dyrare alternativen. Det är stabilt i hundratals cykler och fungerar väl under både neutrala och sura förhållanden, vilket gör det attraktivt för industriella tillämpningar.

Upptäckten är resultatet av två sammanflätade forskningsprojekt vid SLU som oväntat gynnade varandra. Det ena projektet fokuserade på interaktioner mellan nanopartiklar och peptider, medan det andra syftade till att utveckla mer effektiva katalysatorer för vattenrening. En viktig upptäckt var att polyoxo-metallater, som är kända för att vara starka oxidanter, kunde omvandlas till ett stabilt pulver som inte löser sig i vatten över ett brett pH-intervall efter behandling i en sur och salt miljö.

Det nya materialet har testats i samarbete med forskare vid Stockholms universitet och visat en energiomvandlingseffektivitet på 96 procent med lågt energibehov för att starta processen. Denna framgång öppnar för möjliga industrisamarbeten, men forskarna är också angelägna om att vidareutveckla materialet och utforska dess användning i andra elektrokemiska processer.

Källa/läs mer: https://www.slu.se/ew-nyheter/2024/3/nytt-nanomaterial-for-effektivare-och-billigare-produktion-av-vatgas/


Magnus Thulin - Vätgasbloggen

Magnus Thulin

Grundare och Publisher, Vätgasbloggen

magnus@vatgasbloggen.se

0701 40 92 00

Har ett brinnande intresse för teknik, ekonomi, näringsliv och frågor som rör miljö & klimat. Driver teknikföretaget Notiz informationsskärmar, är styrelseordförande i Industrinätverket Sverige och styrelseledamot i Skånes universitetssjukhus (SUS). Läs mer på LinkedIn.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte veckans vätgasnyheter

I slutet på varje vecka får du ett mail med de senaste nyheterna som rör vätgas!

Inga spam-mail, endast värdefulla nyheter. Fyll i din mailadress nedan för att ta del av detta.

Mvh Magnus Thulin, Grundare och Publisher av Vätgasbloggen.