Svenska kraftnät: Vätgaspipelines är mycket mer effektivt än el-ledningar

Svenska kraftnäts nya tioårsplan varnar för en potentiell energikris i norra Sverige om inte kraftproduktionen ökar dramatiskt. Planen kräver betydande investeringar i kraftnät och vätgasproduktion. Daniel Gustafsson, avdelningschef på Svenska kraftnät, betonar behovet av att öka kraftproduktionen med motsvarande en stor kärnkraftsreaktor per år för att möta den växande efterfrågan på energi. Detta krävs för att ersätta utgående anläggningar och för att täcka den förväntade ökningen i energiförbrukning från 150 till 235 terawattimmar 2035. Planen innefattar även en uppgradering av befintligt nätverk och konstruktion av nya kraftledningar och stationer.

Om inte kraftproduktionen byggs ut enligt planen kan det bli betydligt värre effekter, varnar Daniel Gustafsson, avdelningschef på Svenska kraftnät.

– Om vi går in i en situation med underskott blir det dyrare elpriser, säger han.

Skräckscenariot är att hela Sverige blir ett område med underskott på el, vilket enligt Gustafsson kan skapa en industriell kris i norra Sverige.

– Då kommer inte bara hushållen få betala. Lönsamheten i den gröna omställningen kommer att bli ifrågasatt. Om elen blir för dyr kommer inte industrierna göra det här av god vilja. De behöver ha lönsamhet för att göra de här investeringarna, säger han.

Vätgasproduktion och en ny infrastruktur för att få ut vätgasen till industrisatsningar i norr – som redan planerar för detta – lyfts fram som avgörande pusselbitar för att planen ska gå ihop.

– Vätgas är en mycket effektivare energibärare än el. Man kan frakta mycket energi från en plats till en annan med ett relativt litet intrång på miljön. En ganska liten pipeline ersätter väldigt många och stora kraftledningar, säger Gustafsson.

Sammanfattning i punktform

  • Ökad kraftproduktion: Kraftig ökning av kraftproduktionen krävs för att undvika energikris.
  • Investeringar i kraftnät: Stora investeringar behövs för att uppgradera och utöka kraftnätet.
  • Vätgasprojekt: Vätgasproduktion och infrastruktur ses som avgörande för energiplanen.
  • Energiförbrukning: Förbrukningen beräknas öka från 150 till 235 terawattimmar 2035.
  • Ekonomiska konsekvenser: Risken för högre elpriser och industriell kris vid otillräcklig kraftproduktion.
  • Tekniska utmaningar: Utvecklingen av vätgasproduktionen och lösning av säkerhets- och finansieringsfrågor är kritisk.
  • Tidsram: Viktiga delar av planen behöver vara på plats senast 2030.

Källa: https://www.tn.se/naringsliv/33833/ny-tioarsplan-extrema-mangder-elkraft-behovs/

Vätgas bakgrund

Magnus Thulin - Vätgasbloggen

Magnus Thulin

Grundare och Publisher, Vätgasbloggen

magnus@vatgasbloggen.se

0701 40 92 00

Har ett brinnande intresse för teknik, ekonomi, näringsliv och frågor som rör miljö & klimat. Arbetar som marknadschef på en större stålföretag och är styrelseordförande i Industrinätverket Sverige. Läs mer på LinkedIn.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte veckans vätgasnyheter

I slutet på varje vecka får du ett mail med de senaste nyheterna som rör vätgas!

Inga spam-mail, endast värdefulla nyheter. Fyll i din mailadress nedan för att ta del av detta.

Mvh Magnus Thulin, Grundare och Publisher av Vätgasbloggen.