Gemensam studie för vätgas

Gemensam studie för vätgas

Boliden, Nevel, Skellefteå Kraft och Sveaskog har påbörjat en förstudie i Västerbotten för att skapa en lokal värdekedja för vätgas och biobränslen. Genom att samarbeta med varandras expertis i olika sektorer, från skogsråvara till förnybara energilösningar och metallframställning syftar de till att minska koldioxidutsläppen vid Rönnskärsverket. Studien, som leds av Sweco, undersöker möjligheterna för ett storskaligt industrikluster och ska pågå i sex månader. Efter detta ska bolagen utvärdera resultaten och överväga framtida samarbete.

– Att skapa och använda en lokal värdekedja när man genomför övergången från fossil till fossilfri baserad energi är naturligtvis en plats vi behöver utforska i detalj. Med tanke på vikten av metallproduktionen i Rönnskär är detta inte bara värdefullt för oss, utan för den allmänna elektrifieringen i samhället, säger Mats Gustavsson, energidirektör, Boliden.

– Genom att samarbeta sektorsövergripande kan vår förnybara energi bidra med maximalt värdeskapande för Sverige, säger Joachim Nordin, koncernchef Skellefteå Kraft.

– Vi vill bidra med vår kompetens inom skogsråvara för att bredda avsättningen av skogsägarnas produkter och möjliggöra omställningen av den metallurgiska industrin mot ett minskat fossilberoende. Gröna metaller kräver gröna kolatomer och det finns hos oss, säger Per Callenberg, chef Hållbar Affärsutveckling, Sveaskog.

– Vi ser fram emot att gå in i ett samarbete som stödjer parternas gemensamma ambition om en klimatomställning och som kan ge omfattande fördelar för hela samhället på lång sikt och samtidigt stärka kundernas konkurrenskraft. Studien ger mer förståelse för en potentiell ny affärsmodell, där material och sidoströmmar fungerar som en ny resurs och plattform för lokal cirkulär ekonomi, säger Stefan Johnsson, Commercial Director, Nevel.

Källa: Gemensam studie för hållbar omställning (sveaskog.se)


Magnus Thulin - Vätgasbloggen

Magnus Thulin

Grundare och Publisher, Vätgasbloggen

magnus@vatgasbloggen.se

0701 40 92 00

Har ett brinnande intresse för teknik, ekonomi, näringsliv och frågor som rör miljö & klimat. Arbetar som marknadschef på en större stålföretag och är styrelseordförande i Industrinätverket Sverige. Läs mer på LinkedIn.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte veckans vätgasnyheter

I slutet på varje vecka får du ett mail med de senaste nyheterna som rör vätgas!

Inga spam-mail, endast värdefulla nyheter. Fyll i din mailadress nedan för att ta del av detta.

Mvh Magnus Thulin, Grundare och Publisher av Vätgasbloggen.