Näringsutskottet i riksdagen vill att ny kärnkraft ska producera vätgas

Näringsutskottet i riksdagen vill att ny kärnkraft ska producera vätgas

Näringsutskottet har godkänt ett lagförslag som tillåter nya kärnreaktorer i Sverige, vilka även kan producera vätgas. Förändringarna, som ska träda i kraft 1 januari 2024, underlättar expansion av kärnkraften och stöder en övergång från fossila bränslen. Detta inkluderar potentialen hos mindre, moderna reaktorer att generera inte bara el utan även vätgas, vilket näringsutskottet tycker är viktigt eftersom vätgasens roll i energiomställningen växer. Vätgas från kärnkraft kallas rosa vätgas, läs mer om rosa vätgas här.

Reservationer har lämnats av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet som samtliga vill att riksdagen ska säga nej till regeringens förslag. Socialdemokraterna och Centerpartiet vill tillåta fler reaktorer, men bara på de platser där kärnkraftverk redan är etablerade. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill inte bygga ut kärnkraften alls.

Läs mer: https://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/aktuelltnotiser/2023/nov/23/naringsutskottet-sager-ja-till-ny-karnkraft-i_cms8257f564-edbc-4d74-8dc0-d8fa33d0b27bsv/


Magnus Thulin - Vätgasbloggen

Magnus Thulin

Grundare och Publisher, Vätgasbloggen

magnus@vatgasbloggen.se

0701 40 92 00

Har ett brinnande intresse för teknik, ekonomi, näringsliv och frågor som rör miljö & klimat. Arbetar som marknadschef på en större stålföretag och är styrelseordförande i Industrinätverket Sverige. Läs mer på LinkedIn.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte veckans vätgasnyheter

I slutet på varje vecka får du ett mail med de senaste nyheterna som rör vätgas!

Inga spam-mail, endast värdefulla nyheter. Fyll i din mailadress nedan för att ta del av detta.

Mvh Magnus Thulin, Grundare och Publisher av Vätgasbloggen.