Åbro Bryggeri tar stort kliv mot grönare framtid med en vätgasanläggning

Åbro Bryggeri tar ett stort kliv mot hållbarhet genom att investera i en innovativ vätgasanläggning, med stöd av 20 miljoner kronor från Naturvårdsverket. Denna satsning, som totalt uppgår till 45 miljoner kronor, syftar till att skapa en fossilfri fordonsflotta för bryggeriet. Med planer på att anläggningen ska vara operativ från maj 2025, markerar detta ett viktigt steg för Åbro Bryggeri i deras strävan efter att minska sitt koldioxidavtryck och bidra till en mer hållbar framtid. Detta initiativ är inte bara fördelaktigt för bryggeriet utan även för Vimmerby stad, som kan se fram emot säkrade transportmöjligheter i en tid av omfattande klimatomställningar.

Teknisk chef Johannes Gutman lyfter fram den betydande fördelen med vätgasanläggningen, som möjliggör ackumulering av överskottsenergi från solcellsparken. Denna energi kan sedan användas för att driva bryggeriets fordonsflotta med egenproducerad, fossilfri energi. Detta är ett stort steg framåt inte bara för Åbro Bryggeri utan även för samhället i stort, då det bidrar till en minskad miljöpåverkan och främjar användningen av förnybar energi.

Åbro Bryggeris satsning sträcker sig vidare till att maximera verkningsgraden i sin verksamhet genom att återanvända värmeenergi från vätgasproduktionen i öltillverkningen, vilket främjar en ökad cirkulär ekonomi och effektivitet. Dessutom planeras överskottet av syrgas som bildas vid vätgasproduktionen att användas för att berika lokala vattendrag, vilket kan bidra till ökad biologisk mångfald. Genom dessa initiativ visar Åbro Bryggeri sitt engagemang för hållbarhet, inte bara i sin affärsmodell utan även i sitt bidrag till miljön och samhället, stöttat av Klimatklivet och Naturvårdsverket.

Källa: https://www.abro.se/pressmeddelande/nu-investerar-abro-bryggeri-i-fossilfri-transport/


Magnus Thulin - Vätgasbloggen

Magnus Thulin

Grundare och Publisher, Vätgasbloggen

magnus@vatgasbloggen.se

0701 40 92 00

Har ett brinnande intresse för teknik, ekonomi, näringsliv och frågor som rör miljö & klimat. Arbetar som marknadschef på en större stålföretag och är styrelseordförande i Industrinätverket Sverige. Läs mer på LinkedIn.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte veckans vätgasnyheter

I slutet på varje vecka får du ett mail med de senaste nyheterna som rör vätgas!

Inga spam-mail, endast värdefulla nyheter. Fyll i din mailadress nedan för att ta del av detta.

Mvh Magnus Thulin, Grundare och Publisher av Vätgasbloggen.